ΑΝΟΙΓΟΥΝ ΟΡΙΖΟΝΤΕΣ ΓΙΑ ΤΑ ΗΡΩΙΚΑ ΨΑΡΑ

Μια πολύ σημαντική εξέλιξη για το νησί μας, κατόπιν της υλοποίησης
όλων των απαραίτητων προκαταρτικών ενεργειών, αποτελεί η ένταξη των Ψαρών
(μοναδικό νησί από την Ελλάδα) στην ευρωπαϊκή δράση Horizon 2020 και
συγκεκριμένα στο έργο INSYLAE, με εγκεκριμένο προϋπολογισμό για το δήμο
μας 79.687,50 ευρώ.
Το έργο INSYLAE (Maximizing the impact of innovative energy
approaches in the EU islands) συνολικού προϋπολογισμού 12.179.838,25 ευρώ
και στο οποίο συμμετέχουν 27 συνολικά εταίροι, χρηματοδοτείται από την
Ευρωπαϊκή Ένωση σε ποσοστό 100% και έχει χρονοδιάγραμμα υλοποίησης 48
μήνες. Στόχος του είναι η ανάπτυξη και προώθηση καινοτόμων λύσεων για τη
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα των νησιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για
την προώθηση καθαρών μορφών ενέργειας στα νησιά της Ευρωπαϊκής Ένωσης
το έργο εστιάζει στην ανάπτυξη ενός Εργαλείου Σχεδιασμού Επενδύσεων
(Investment Planning Tool- IPT) με δυνατότητες προσομοίωσης και
δημιουργίας εναλλακτικών σεναρίων, που καθιστά εφικτή την ανάπτυξη Σχεδίων
Δράσης ώστε οι νησιωτικές περιοχές να παράγουν χαμηλού κόστους ενέργεια με
σεβασμό στο περιβάλλον.
Τα Σχέδια Δράσης θα προσδιορίζουν τις αποδοτικότερες επενδύσεις για τη
μείωση του αποτυπώματος άνθρακα με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε
νησιωτικές περιοχές τόσο μεσοπρόθεσμα όσο και μακροπρόθεσμα, λαμβάνοντας
υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά κάθε νησιού και τις συνέργειες της ενέργειας

με τα δίκτυα επικοινωνίας μεταφορών, κοινής ωφέλειας καθώς και με την
τουριστική ανάπτυξη και τον ευρύτερο αναπτυξιακό σχεδιασμό στις περιοχές
εφαρμογής.
H καινοτόμος προσέγγιση και λύσεις θα εφαρμοστούν σε 3 Νησιά
Φάρους-Lighthouse Islands (Bornholm, Unije and Madeira) (Χάρτης 1) με
στόχο την επίδειξη και βελτιστοποίηση της προτεινόμενης προσέγγισης και των
εργαλείων. Το Εργαλείο Σχεδιασμού Επενδύσεων στην τελική του έκδοση θα
εφαρμοστεί στη συνέχεια σε 4 Νησιά Ακόλουθους-Follower Islands
(Menorca, Ψαρά, Bonaire and Norderney), για τα οποία και θα αναπτυχθούν
Σχέδια Δράσης στρατηγικού σχεδιασμού και αναπτυξιακών επενδύσεων.

Χάρτης 1. Τα Νησιά Φάροι-Lighthouse Islands (Bornholm, Unije and Madeira)
και τα Νησιά Ακόλουθοι-Follower Islands (Menorca, Psara, Bonaire and
Norderney) στο πλαίσιο του έργου INSULAE.

Please follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: