Είναι καθήκον μας απέναντι στην νέα γενιά
Τοποθέτηση στο σημερινό δια περιφοράς Δημοτικό Συμβούλιο

ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ το ψήφισμα των τοπικών κοινοτήτων καταγγέλλουμε τον νομοσχέδιο
Μητσοτάκη- Βορίδη σαν αναχρονιστικό και αντιδημοκρατικό στο σύνολο του. Δίνουμε
την μάχη για την απόσυρση του!
Ο «Κλεισθένης 1» προσπάθησε να ενισχύσει τις τοπικές κοινότητες είτε με παραχώρηση
αρμοδιοτήτων ,είτε με την σχετική πολιτική αυτονόμηση τους αφού τα ψηφοδέλτια που
συμμετείχαν στην εκλογική διαδικασία δεν ήταν τοπικά παραρτήματα των δημοτικών συνδυασμών
όπως καθόρισε ο Καλλικράτης. Και αυτό από την υποχρέωση της εφαρμογής του Ευρωπαϊκού Χάρτη
Τοπικής Αυτονομίας υιοθετήθηκε από το Συμβούλιο της Ευρώπης και ενσωματώθηκε στη Εθνική
Νομοθεσία με τον Ν.1850/89.
Αυτό παρήγαγε θετικά αποτελέσματα αφού σε πολλές περιπτώσεις ανεξάρτητοι τοπικοί
συνδυασμοί με προοδευτικό πρόσημο κατάφεραν ,συσπειρώνοντας ευρύτερες δυνάμεις , να
καταγράψουν μεγάλα ποσοστά και να πετύχουν αξιοσημείωτα αποτελέσματα. Δημιούργησε
προσδοκίες στις τοπικές κοινότητες για την ελαχιστοποίηση της εξάρτησης τους , για το δικαίωμα
τους να αποφασίζουν άμεσα για τα προβλήματα του τόπου τους για να σχεδιάζουν το μέλλον τους.
Το συγκεκριμένο γεγονός προκάλεσε την αντίδραση συντηρητικών δυνάμεων κι έτσι με αποτέλεσμα
σε πρώτο χρόνο (Αύγουστος 2019) αφαιρέθηκαν οι αρμοδιότητες των τοπικών συμβουλίων και
άλλαξε ο τρόπος εκλογής του προέδρου τους.
Τώρα επιχειρείται η κατάργηση της αυτόνομης καθόδου ανεξάρτητων συνδυασμών στις κοινότητες.
Θα είναι το τέλος της προσπάθειας ενεργοποίησης και συμμετοχής των πολιτών. επιδιώκεται η
απονέκρωση των ζωντανών κυττάρων της Δημοκρατίας με στόχο τον περιορισμό της.
Στην Χίο είχαμε πρόσφατο παράδειγμα την περίπτωση της Βολισσού όπου:
 απορρίφτηκε το αίτημα του τοπικού συμβούλιου για διαχείριση του προϋπολογισμού από
την κρατική επιχορήγηση από το ίδιο
 αλλά και την αντιμετώπιση του από την παράταξη του δημάρχου όταν η ενεργοποίηση
των πολιτών και η αντίθετη τους άποψη ενόχλησε.
Μας δόθηκε όμως και μία ευκαιρία να γνωρίσουμε ποιοι στη πράξη στηρίζουν το ψήφισμα που
συζητάμε σήμερα
Και στις δύο περιπτώσεις ο Δήμαρχος Χίου επικαλέστηκε το γράμμα του νόμου επειδή αυτό ακριβώς
τον βόλευε
Τα θετικά στοιχεία τόσο της αυτόνομης καθόδου αλλά και της παραχώρηση αρμοδιοτήτων στα
τοπικά συμβούλια ήταν φρένο στη προσπάθεια των δημοτικών αρχών αλλά και της κυβέρνησης για
τον πλήρη έλεγχο τους.

Θέλουν τα τοπικά συμβούλια και τους προέδρους των τοπικών κοινοτήτων ικέτες και
παρατρεχάμενους των αντιδημάρχων και των δημάρχων, για να τους εξασφαλίζουν εκλογική
πελατεία.
Αντί λοιπόν να θωρακιστούν τα τοπικά συμβούλια για να παίξουν ένα σημαντικό και ουσιαστικό
ρόλο στην ανάπτυξη και τον προγραμματισμό του τόπου , απονευρώνονται, υποχρεώνονται να
στοιχιστούν πίσω από αυτοανακηρυχθείσες αυθεντίες και μηχανισμούς
Όταν η κεντρική κυβέρνηση το έτος 2021 διοικεί την χώρα μόνο με μεθόδους της δεκαετίας του
1960 η τοπική αυτοδιοίκηση πρέπει να την ακολουθήσει με τον ίδιο τρόπο.
Οι «εκσυγχρονιστές» και «ευρωπαϊστές» συντάχτες του νόμου ας μας υποδείξουν μια σύγχρονη
δημοκρατία που να ισχύουν όσα προτείνουν. Ας προσπαθήσουν να ερμηνεύσουν τουλάχιστον τον
Ευρωπαϊκό Χάρτη Τοπικής Αυτονομίας και να μας εξηγήσουν γιατί νομοθετώντας τον
καταστρατηγούν.
Η κυβέρνηση Μητσοτάκη συνεχίζει να βλέπει την αυτοδιοίκηση όχι ως αυτόνομο πεδίο άσκησης
πολιτικής δίπλα στις ανάγκες του πολίτη, αλλά ως άλλο ένα πεδίο μεταφοράς των παθογενειών της
κεντρικής διοίκησης και της κομματικής αντιπαράθεσης σε κάθε πόλη, σε κάθε χωριό σε κάθε
γειτονιά. Προτιμά την οπισθοδρόμηση και την επιστροφή σε ένα μοντέλο που αλλοιώνει την
κοινωνική έκφραση, στρεβλώνει την εκπροσώπηση και ευνοεί την αδιαφάνεια στην άσκηση
εξουσίας και το πάλαι ποτέ κραταιό πελατειακό σύστημα που οδήγησε εν μέσω άλλων τη χώρα στη
χρεοκοπία.


Και σε αυτή την προσπάθεια την βοηθούν οι κατά τόπους παρατρεχάμενοι της Δήμαρχοι (οι
ανίκανοι να συνθέσουν ) , της δίνουν το επιχείρημα της κυβερνησιμότητας δηλώνοντας σε όλους
τους τόνους ότι δεν μπορούν να διοικηθούν οι Δήμοι με δημοκρατικό τρόπο.
Ο νόμος αυτός δεν είναι τροχοπέδη μόνο για την ενδοδημοτική αποκέντρωση αλλά και για τον
εκσυγχρονισμό της τοπικής αυτοδιοίκησης γενικότερα.
Πρέπει να καταγγελθεί στο σύνολο του .
Είναι καθήκον μας απέναντι στην νέα γενιά (αν την θέλουμε ενεργή) να αντισταθούμε στην
ψήφιση του.
Εμείς πιστοί στις απόψεις μας το υιοθετούμε το ψήφισμα των κοινοτήτων στο σύνολο του
καταγγέλλοντας ταυτόχρονα τον νόμο ως αντιδημοκρατικό και αναχρονιστικό.
Στη κοινωνία του νησιού μας οι πολίτες έχουν την ικανότητα να καταλάβουν ποιοι ειλικρινά σήμερα
τάσσονται υπέρ του ψηφίσματος και ποιοι είναι οι φαρισαίοι.

ΔΙΚΤΥΟ ΠΟΛΙΤΩΝ ΧΙΟΥ

 Please follow and like us:
fb-share-icon