ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ- ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ

Μια πολύ θετική εξέλιξη για το ιατρείο του νησιού μας, αποτελεί η ένταξη του δήμου μας στην πράξη με τίτλο «Προμήθεια ιατρικού εξοπλισμού και εξοπλισμού γραφείου για τις ανάγκες του αγροτικού ιατρείου του Δήμου Ψαρών», με εγκεκριμένο προϋπολογισμό 84.266,68 ευρώ. Η ανωτέρω πράξη με κωδικό ΟΠΣΑ 0010893241 , έχει ενταχθεί στο τοπικό

LEADER 2014-2020 / Μέτρο 19: «Τοπική Ανάπτυξη με πρωτοβουλία τοπικών κοινοτήτων CLLD/LEADER» και στην Υποδράση 19.2.4.2_1/Μ173358292: «Στήριξη για τη δημιουργία, βελτίωση ή επέκταση τοπικών βασικών υπηρεσιών για τον αγροτικό πληθυσμό, καθώς και των σχετικών υποδομών», κατόπιν της υπ' αρίθμ.928/10-7-2018 σχετικής αιτήσεως ένταξης που υποβλήθηκε από το δήμο μας.

Η προμήθεια, με χρονοδιάγραμμα υλοποίησης τους 6 μήνες, θα ολοκληρωθεί μέσω διαγωνιστικής διαδικασίας και θα συντελέσει στην πολύ σημαντική αναβάθμιση του ιατρικού, μηχανογραφικού και ξενοδοχειακού εξοπλισμού του ιατρείου μας, με προφανή και άμεση συνέπεια τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών πρωτοβάθμιας περίθαλψης στους μόνιμους κατοίκους αλλά και τους επισκέπτες του νησιού μας.

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: