ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ


ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΤΕΛΗ 2020: ΚΛΕΙΣΤΕΣ ΟΙ ΠΟΡΤΕΣ ΓΙΑ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗ

ΑΡΧΗ

Για ανοιχτές θύρες σε σχέση με τις μειώσεις που προτείναμε ως Λαϊκή Συσπείρωση στα
ανταποδοτικά τέλη, μίλησε η Δημοτική αρχή, θεόκλειστες τις βρήκαμε.
Τα πανάκριβα τέλη διατηρήθηκαν ως έχουν, αποδεικνύοντας τα μεγάλα λόγια από ατ
φορομπηχτικά έργα!
Απέρριψαν λοιπόν όλες μας τις προτάσεις και παρέπεμψαν την πρότασή μας για τα τέλη
που προκύπτουν από τον επανυπολογισμό των τετραγωνικών μέτρων στη νομική υπηρεσία,
δηλαδή ζήσε Μάη μου να φας τριφύλλι!
Για την ΛΑΣ ανταποδοτικά τέλη σημαίνει διπλή και άδικη φορολόγηση, αφού ως
πολίτες έχουμε πληρώσει τους φόρους προς την κεντρική κυβέρνηση και επί πλέον στην τοπική
διοίκηση για ανταπόδοση υπηρεσιών που ελάχιστα βλέπουμε να αποδίδονται στους δημότες.
Μετά από 10 χρόνια κρίσης , με όλα τα μνημόνια και τα μεσοπρόθεσμα που επιβλήθηκαν
από όλες τις κυβερνήσεις , με οικογενειακούς π/υ που έχουν χτυπήσει κόκκινο για τους
περισσότερους, βρισκόμαστε μπροστά στο 2020, αλήθεια νομίζει η δημοτική αρχή ότι μπορεί το
κάθε νοικοκυριό να ανταπεξέλθει;
Έχει λύσει μήπως με αυτές τις τιμές ο δήμος τα προβλήματα όσον αφορά την
καθαριότητα , την ανακύκλωση, τον ΧΥΤΑ, τον ηλεκτροφωτισμό τον δημοτικό φωτισμό.
Τα όποια βήματα είναι σταγόνα στον ωκεανό και το ματρυρά αυτό η εικόνα της περιφέρειας στα
χωριά μας.
Η Δ.Α. εξήγγειλε ότι δεν θα υπάρξει αύξηση των ανταποδοτικών θεωρώντας ότι
παραμένοντας στα ίδια δίνει ανάσα στους δημότες .
Πως μπορεί όμως να συμβεί κάτι τέτοιο όταν :
1. Στους περιφερειακούς Δήμους, στους Οικισμούς, στα χωριά, οι παρεχόμενες
υπηρεσίες καθαριότητας υπολείπονται αυτών της πόλης Χίου ( καθαρισμός
κοινοτικών χώρων σπάνια, καθαρισμός κοινοχρήστων χώρων μια φορά το μήνα
και αποκομιδή σκουπιδιών δυο φορές την εβδομάδα περίπου, κάδοι
απορριμμάτων που δεν καθαρίζονται-απολυμαίνονται δημιουργώντας πρόβλημα
υγιεινής και που δεν είναι ικανοί σε αριθμό να ανταποκριθούν στον όγκο
απορριμμάτων )





2. Δεν λαμβάνεται υπόψη ότι ο παραγόμενος όγκος των σκουπιδιών στους
περιφερειακούς οικισμούς, τηρουμένων των αναλογιών, σημαντικά χαμηλότερος
(ανά τ.μ. οικίας ) από αυτών της πόλης Χίου , και επειδή σε πολλούς
περιφερειακούς οικισμούς οι κατοικίες δεν χρησιμοποιούνται καθ΄ολο το έτος από
τους δημότες έχοντας χρήση εποχιακή, ( θέρος-παραθεριστική, φθινόπωρο και
άνοιξη για αγροτικές εργασίες, χειμώνα -κλειστές), άρα είναι σαφές ότι η
εκτίμηση του κόστους (βάση κυρίως του παραγόμενου όγκου σκουπιδιών)
είναι διαφορετική, άρα ακόμα και το κατά το νόμο ανταποδοτικό τέλος
οφείλει να είναι ανάλογα διαφορετικό.
3. Οι παρεχόμενες υπηρεσίες στην Πόλη της Χίου δεν είναι ικανοποιητικές ούτε και
με το προηγούμενο ποσοστό ( 1,57)που ίσχυε τα τελευταία έτη, αφού δεν
μπορούν να εξυπηρετηθούν όλες οι περιοχές της Πόλης λόγω έλλειψης
προσωπικού και μηχανημάτων-απορριμματοφόρων, αλλά ούτε προέκυψε
καμιά μεγάλη αναβάθμιση με την αύξηση του τέλους στο 1,83. Ακόμα είναι
φανερό ότι το Κέντρο διαφοροποιείται ως προς την εξυπηρέτηση σε σχέση με τις
γειτονιές στις παρυφές της πόλης.
4. Στην Δημοτική Κοινότητα Βροντάδου, ( Πρώην Δήμος Ομηρούπολης) η επιβολή
του τέλους στο ποσό του 1,83 είχε εφαρμοστεί από το 2008 αλλά οι παρεχόμενες
υπηρεσίες μέχρι και σήμερα ειδικότερα επί Καλλικρατικού Δήμου Χίου είναι τελείως
ανεπαρκείς .
5. ]Δεν υπάρχουν συγκεκριμένα έργα που έγιναν ή θα γίνουν επ ωφελεία των
πολιτών που να αξίζουν αυτή την τιμή.
6. Τράπεζες , μεγάλα Super Market , επιχειρήσεις , καταστήματα σε υψηλές
ζώνες , βίλες κλπ συνεχίζουν να απολαμβάνουν οικιακές ή απλά επαγγελματικές
τιμές!!!

Οι υπηρεσίες , (οικονομική , καθαριότητας )έχουν βάλει κάτω τους αριθμούς , τόσα τμ.
υπάρχουν , τόσα εκατ. € πρέπει να εισπραχθούν, υπάρχει και το ταμειακό υπόλοιπο ,άρα
προϋπολογίζεται για το 2020 ποσό 8.761.000 περίπου, από τους μη έχουσες λαϊκές οικογένειες.

Η Λαϊκή Συσπείρωση είχε και έχει πάντα πρόταση για τα ανταποδοτικά τέλη. Πρόταση που
μπορεί να ανακουφίζει τις λαϊκές οικογένειες αλλά και ο Δήμος να εισπράξει τα
αναφερόμενα κόστη από τις μειώσεις.
Θέλουμε να μειωθούν τα ανταποδοτικά τέλη και συγχρόνως να αυξηθούν για τους έχοντες
και κατέχοντες
Προτείνουμε:
1. Μειώσεις στα ανταποδοτικά τέλη στη βάση του συντελεστή 1,57% που ίσχυε για την Πόλη
της Χίου προ της εφαρμογής του Καλλικράτη, περιλαμβανομένης και της ΔΕ
Ομηρούπολης που είχε το μεγαλύτερο συντελεστή στο 1,83% , χωρίς ποτέ να έχει την
αντίστοιχη ανταποδοτικότητα και ανάλογες – αντίστοιχες μειώσεις σε χωριά.
2. Αυξήσεις σε επιχειρήσεις , τράπεζες, ΔΕΚΟ, αλυσίδες Σούπερ Μάρκετ, Βίλες κλπ. με 4,5
ευρώ το τμ.
3. Καθιέρωση συντελεστή για τις μεγάλες επαγγελματικές στέγες (από 650 τ.μ. και άνω) με
τιμή 4,5 ευρώ ανά τ.μ.
4. Μείωση των ανταποδοτικών τελών της μικρομεσαίας επαγγελματικής στέγης, μικρομάγαζα
με μικρό κύκλο εργασιών κατά 5% με βάση τη φορολογική δήλωση θέση περιοχή και
συνεκτίμηση με ενοίκιο.
Μέτρα ανακούφισης για τις κοινωνικές ομάδες:
 Άπορες οικογένειες – πλήρης απαλλαγή.
 Άτομα με αναπηρία άνω του 67% , με οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των 12.000 €-
πλήρης απαλλαγή, με ανάλογη αντιστοιχία ποσών για κάθε παιδί
 Άτομα με αναπηρία άνω του 67% , με οικογενειακό εισόδημα έως 20.000€ μείωση 50%,
με ανάλογη αντιστοιχία ποσών για κάθε παιδί
 Πολύτεκνες οικογένειες και τρίτεκνες με ετήσιο οικογενειακό εισόδημα μικρότερο των
20.000€ –πλήρη απαλλαγή, και από 20.000€έως 30.000€ μείωση 50% και 3.000€ για
κάθε παιδί..
Κλείνοντας θέλουμε να δηλώσουμε ότι :
Προοπτικός στόχος της ΛΑ.Σ. είναι η πλήρης κατάργηση των ανταποδοτικών τελών,
γιατί:
 είναι έμμεση φορολογία, δηλαδή αντιλαϊκή
 προωθούν την αντιδραστική λογική: «ο χρήστης πληρώνει»
 οξύνει την ανισότητα ανάμεσα σε πλούσιες (αστικές) και φτωχές (λαϊκές περιοχές)
 οξύνει την κοινωνική ανισότητα. Όποιος δεν μπορεί να πληρώσει δε θα έχει
υπηρεσίες ή θα έχει υποβαθμισμένες
Σε κάθε περίπτωση όμως στις σημερινές συνθήκες, είμαστε αντίθετοι, σε οποιαδήποτε
αύξηση των ανταποδοτικών τελών, γι΄αυτό προτείνουμε μείωση.
Στο ίδιο πλαίσιο προτείναμε ο επανυπολογισμός των τετραγωνικών μέτρων και τα τέλη να
αφορούν από τούδε και στο εξής, χωρίς καμιά ανταπόκριση ούτε στο ένα ούτε στο άλλο .
Η πάλη που δίνουμε για μείωση των τελών αποτελεί μέρος της συνολικότερης προσπάθειας,
για την ανακούφιση των εργαζομένων, από την αντιλαϊκές οικονομικές πολιτικές των
κυβερνήσεων μέχρι σήμερα. Δεν μπορεί να γίνει αποδεκτή οποιαδήποτε αύξηση των τελών,
ιδιαίτερα όταν τα εισπραττόμενα είναι αποδεδειγμένα περισσότερα από τις προσφερόμενες
υπηρεσίες.
Οι προτάσεις μας απορρίφθηκαν από τη δημοτική αρχή, αλλά και τις άλλες όμορες σε αυτήν
παρατάξεις γι αυτό και καταψηφίσαμε την πρόταση για τα ανταποδοτικά τέλη της δημοτικής αρχής
για το 2020.

ΛΑΣ ΧΙΟΥ

Please follow and like us:
fb-share-icon