Που πάμε με τα γερασμένα πλοία

Ερώτηση προς τα Υπουργεία Ναυτιλίας και Οικονομίας, κατέθεσε ο βουλευτής Χίου Ν. Μηταράκης σχετικά με την ανάγκη ανανέωσης του ακτοπλοϊκού στόλου. Στην ερώτησή του αναφέρεται στη σημασία της ακτοπλοΐας για τα νησιά μας και την ανάγκη να έχουμε ένα σύγχρονο, ασφαλή και φιλικό προς το περιβάλλον στόλο.

Επισημαίνει ότι για την ανανέωση του στόλου, θα απαιτηθούν  κεφάλαια της τάξης του 1,5-2 δις € για τα επόμενα χρόνια και ρωτάει σχετικά με τις ενέργειες των αρμόδιων Υπουργείων αφενός να στηρίξουν την εύρεση των κεφαλαίων αυτών, αφετέρου να φροντίσουν ώστε μέρος των νέων πλοίων να ναυπηγηθούν στην Ελλάδα, με πολλαπλά οφέλη για την οικονομία μας.

Ακολουθεί το κείμενο της ερώτησης:

Προς:

Τον Υπουργό Ναυτιλίας και Νησιωτικής πολιτικής

Τον Υπουργό Οικονομίας και Ανάπτυξης

Θέμα: «Η γήρανση του στόλου της ακτοπλοΐας γεννά την ανάγκη για αντικατάσταση πλοίων».

Η ακτοπλοΐα είναι ο βασικός τρόπος σύνδεσης των νησιών μας και με την ηπειρωτική Ελλάδα και διασύνδεσης μεταξύ τους. Είναι βασικός πυλώνας στήριξης της τουριστικής κίνησης, της εμπορικής και βιοτεχνικής παραγωγής των νησιών, της επικοινωνίας, και κρατάει τους νησιώτες στα νησιά μας.

Για τους λόγους αυτούς, είναι εξαιρετικής σημασίας, η χώρα να διαθέτει ένα σύγχρονο, ασφαλή και σύμφωνο με τους περιβαλλοντικούς κανόνες ακτοπλοϊκό στόλο. Σύμφωνα με τους ανθρώπους του κλάδου, υπάρχει ανάγκη σταδιακής ανανέωσης του στόλου τα επόμενα χρόνια, με κόστος της τάξης του 1,5 – 2 δισεκατομμυρίων. Το γεγονός αυτό δημιουργεί την ανάγκη εξεύρεσης πηγών χρηματοδότησης.

Με δεδομένο ότι στην παγκόσμια αγορά δεν υπάρχουν πολλά κατάλληλα πλοία που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες της ελληνικής ακτοπλοΐας, θα χρειαστεί επίσης να ναυπηγηθούν πλοία στα ελληνικά ναυπηγεία.

Κατόπιν των ανωτέρω, ερωτώνται οι αρμόδιοι Υπουργοί:

Έχει εκτιμήσει το αρμόδιο Υπουργείο τις ανάγκες ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου τα επόμενα έτη; Πόσα πλοία θα πρέπει να αντικατασταθούν και ποια η αξία ναυπήγησης ή αγοράς των νέων πλοίων;

Με ποια μέτρα και ποιες ενέργειες στηρίζεται από τα αρμόδια Υπουργεία, η προσπάθεια ανανέωσης του ακτοπλοϊκού μας στόλου; Ποια είναι τα διαθέσιμα χρηματοδοτικά εργαλεία, προκειμένου να ενισχυθεί η προσπάθεια ανεύρεσης πηγών χρηματοδότησης;

Είναι τα ελληνικά ναυπηγεία σε θέση να ανταποκριθούν στη ζήτηση για νέα ακτοπλοϊκά πλοία, από άποψη κόστους, χρόνων παράδοσης κλπ; Πώς μπορεί το ελληνικό κράτος να στηρίξει τα ναυπηγεία μας, εντός του ευρωπαϊκού πλαισίου περί κρατικών ενισχύσεων κλπ, προκειμένου να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητά τους και να μπορέσουν να επωφεληθούν των περίπου 2 δις που θα κοστίσει η ανανέωση του στόλου τα επόμενα έτη;

 

 

Ο ερωτών βουλευτής,

 

Νότης Μηταράκης

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon