‘Πέρασε’ ο προϋπολογισμός

Εγκρίθηκε ο προϋπολογισμός του Δήμου για το 2019 από το Δημοτικό Συμβούλιο. Από   το   διάλογο   που   αναπτύχθηκε,   προέκυψε   ότι   κύριο   χαρακτηριστικό   του προϋπολογισμού   είναι   η   μεγάλη   ποσοστιαία   συμμετοχή   του   ΕΣΠΑ,   σαν   πηγή χρηματοδότησης   έργων,   δεδομένου   ότι   έχουν   ενταχθεί   έργα,   συνολικούπροϋπολογισμού 50 εκατομμυρίων, τη στιγμή που όλα τα άλλα έσοδα του Δήμου,μετά βίας περνούν τα 20 εκατομμύρια. Ο Δήμος Χίου πρωτοπορεί στην ένταξη έργων στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα,   αλλά   και   σε   τομεακά   προγράμματα   Υπουργείων   και   σε   άλλα χρηματοδοτικά   εργαλεία,   όπως   το   Ειδικό   Αναπτυξιακό   του   Β.   Αιγαίου,   το π ρόγραμμα «Φιλόδημος», το Πράσινο Ταμείο και το ΠΔΕ.

Ιδιαίτερος   προβληματισμός   αναπτύχθηκε   σχετικά   με   τις   συνεχώς   μειούμενες χρηματοδοτήσεις από την Κυβέρνηση ή την επιβολή υποχρεώσεων στους Δήμους να πληρώνουν φόρους και ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων  τους, πουμειώνει   ακόμα   περισσότερο   τη   διαθεσιμότητα   πόρων   για   την   επιτέλεση   τωνσκοπών   τους.   Η   επιστροφή   χρημάτων   μέσω   προγραμμάτων,   όπως   είναι   ο«Φιλόδημος»  δεν  επαρκεί  για   να  καλύψει   τις   απώλειες   που   έχουν   υποστεί   τατελευταία χρόνια. Παρόλες   όμως   τις   δυσκολίες,   ο   προϋπολογισμός   του   Δήμου   συνεχίζει   να παραμένει   εστιασμένος   στην   ενίσχυση   των   σχολικών   μονάδων   και   των προνοιακών   δομών   που   λειτουργούν   από   τον   ίδιο   ή   τα   Νομικά   του   πρόσωπα, όπως και στην εξασφάλιση πόρων στα Νομικά του πρόσωπα για τη στήριξη της πολιτικής του στους τομείς του αθλητισμού, του πολιτισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.

Τέλος, η Δημοτική Αρχή εξέφρασε την ικανοποίηση της γιατί αν και παρέλαβε τα οικονομικά του Δήμου με προβλήματα, που οδήγησαν ακόμα και σε αναγκαστικές στάσεις   πληρωμών   επειδή   τα   ταμειακά   διαθέσιμα   δεν   επαρκούσαν,   επέτυχε  σε περίοδο κρίσης να εξυγιάνει την οικονομική διαχείριση του Δήμου και από τα μέσατ ου   2015   μέχρι   σήμερα   το   Ταμείο   να   είναι   επαρκές   για   να   καλύπτει   τις υποχρεώσεις   του   Δήμου   και   να   προβαίνει   στις   γρήγορες   εξοφλήσεις   των προμηθευτών του.

44880cookie-check‘Πέρασε’ ο προϋπολογισμός
RSS
Follow by Email
Αρέσει σε %d bloggers: