Πολύ σοβαρά λάθη που ανατρέπουν τις ανθρώπινες ζωές με τις οποίες δεν μπορεί να παίζει κανείς! 


Στους πίνακες προσλήψεων αναπληρωτών, που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Παιδείας
στις 6 Νοεμβρίου 2019 έχουν παρατηρηθεί τα κάτωθι λάθη:
 Σε επίπεδο Γενικής Αγωγής της Α΄ Χίου, ενώ δηλώθηκαν από τη ΔΔΕ Χίου από ένα (1) κενό στις
ειδικότητες ΠΕ01-Θεολόγων, ΠΕ11-Γυμναστών και ΠΕ80-Οικονομολόγων, το Υπουργείο καλεί
δύο (2) εκπαιδευτικούς για την κάθε μία εκ των ανωτέρω ειδικοτήτων. Την ίδια στιγμή αφήνει
ακάλυπτα τα κενά ΠΕ87.03-Αισθητικής και ΠΕ90-Πλοιάρχων.
 Σε επίπεδο Γενικής Αγωγής της Β΄ Χίου, ενώ δηλώθηκαν από τη ΔΔΕ Χίου ένα (1) κενό ΠΕ01-
Θεολόγων, δύο (2) κενά ΠΕ05-Γαλλικών, ένα (1) κενό ΠΕ06-Αγγλικών και ένα (1) κενό ΠΕ86-
Πληροφορικής, το Υπουργείο καλεί διπλάσιο αριθμό εκπαιδευτικών σε κάθε ειδικότητα.
 Στον πίνακα της Παράλληλης Στήριξης η ΔΔΕ Χίου δήλωσε ένα (1) κενό ΠΕ03-Μαθηματικών στην
Α΄ Χίου και το Υπουργείο Παιδείας καλεί τον εκπαιδευτικό να παρουσιαστεί στη Β΄ Χίου.
 Την ίδια στιγμή το Υπουργείο Παιδείας αφήνει ακάλυπτα τρία (3) κενά (από 1 κενό στις
ειδικότητες ΠΕ02, ΠΕ03 & ΠΕ04.04) σε ΣΜΕΑΕ (Τμήματα Ένταξης) και σημαντικό αριθμό ωρών
στο Μουσικό Σχολείο Χίου.
Πρόκειται για πολύ σοβαρά λάθη που εκτός των άλλων ανατρέπουν και τον προγραμματισμό
ανθρώπινων ζωών με τις οποίες δεν μπορεί να παίζει κανείς! Σε κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρξει
άμεση διόρθωση και ανακοινοποίηση!

Για το Δ.Σ. ΕΛΜΕ ΧΙΟΥ

Ο Πρόεδρος Ο Γ. Γραμματέας
Σταυρινούδης Σταύρος Πρωάκης Δημοσθένης
Please follow and like us:
fb-share-icon