Προκήρυξη τριών θέσεων

Στην πρόσφατη προκήρυξη της 2 ης Υγειονομικής Περιφέρειας για θέσεις
επί θητεία ειδικευμένων ιατρών περιλαμβάνονται τρεις θέσεις Επιμελητών
Α΄ για ιατρεία της Χίου. Συγκεκριμένα, προκηρύσσονται μία θέση γενικού
ιατρού ή παθολόγου και μία θέση παιδιάτρου για το Κέντρο Υγείας
Πυργίου, καθώς και μία θέση γενικού ιατρού ή παθολόγου για το
Πολυδύναμο Περιφερειακό Ιατρείο Βολισσού. Η υποβολή των αιτήσεων
μπορεί να πραγματοποιηθεί από τις 10 ως τις 31 Ιανουαρίου 2019.

Please follow and like us:
fb-share-icon