Πρωτοφανής καμπάνες σε κοπανατζήδες παρατηρητές! Πόσο κόστισαν τα “Γαλλικά” του Προέδρου

Ο Υπότροπος ο Πρόεδρος του Πύργου τιμωρήθηκε από την  πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματειων Χίου με εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) λόγω εισόδου στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενη από έντονες διαμαρτυρίες – υβριστική συμπεριφορά προς τον διαιτητή Ντάτη και τον βοηθό Αβραμίδη στο πνεύμα των Χριστουγέννων.

Ποινές επιβλήθηκαν σε δύο προπονητές Ρυθιανό- Μαθιούδη ενώ στο στόχαστρο δύο κοπανατζήδες παρατηρητές που δεν πήγαν σε αγώνες που ορίστηκαν.

Η πειθαρχική επιτροπή της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματειων Χίουαποτελούμενη από τους Πάχο Εμμανουήλ, Μπλάτζιο Ελευθέριο και Βεργίνα Κωνσταντίνο, συνεδρίασε στις 19-12-2018, ημέρα της εβδομάδας Τετάρτη, στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Χίου.

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Κ.Α.Π. και του Πειθαρχικού κώδικα της Ε.Π.Ο. και αφού εξέτασε τα φύλλα αγώνα και τις εκθέσεις των παρατηρητών, αποφασίζει για τις ακόλουθες πειθαρχικές κυρώσεις:

ΠΟΙΝΕΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ – ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ

Φ.Α. ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ – ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ

(Κ16: 13-12-2018) :

– ΡΥΘΙΑΝΟΣ Α. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ:

Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για απομάκρυνση από τον αγωνιστικό χώρο λόγω εισόδου στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενη από έντονες διαμαρτυρίες-Υβριστική συμπεριφορά εναντίον αξιωματούχου αγώνα μετά τη λήξη του αγώνα. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11 παρ. 2).

Φ.Α. Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ – Α.Π.Π.Σ. ΗΡΑΚΛΗΣ ΘΥΜΙΑΝΩΝ

(Α΄ κατηγορία: 15-12-2018) :

– ΣΥΡΒΙΣΑΡΙΩΤΗΣ Γ. – Α.Ο. ΠΥΡΓΟΣ ΠΥΡΓΙΟΥ

Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για  εκατόν είκοσι (120) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο διακόσια πενήντα ευρώ (250 €) λόγω εισόδου στον αγωνιστικό χώρο συνοδευόμενη από έντονες διαμαρτυρίες – υβριστική συμπεριφορά εναντίον αξιωματούχου αγώνα – παραβ.10παρ.1δii – είσοδος στα αποδυτήρια των διαιτητών – Υπότροπος από 23-09-2018 και 13-10-2018. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11 παρ. 2).

Φ.Α. Π.Ο. ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΗΣ – Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ

(Β΄ κατηγορία: 15-12-2018) :

– ΜΑΘΙΟΥΔΗΣ Θ. – ΠΡΟΠΟΝΗΤΗΣ Α.Σ.Λ.Σ. ΕΝΩΣΗ

Απαγόρευση εισόδου στους αγωνιστικούς χώρους για  τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες και χρηματικό πρόστιμο πενήντα ευρώ (50 €) για υβριστική συμπεριφορά εναντίον αντιπάλου ποδοσφαιριστή. (Π.Κ. ΕΠΟ άρθρο 5 παρ. 1γ,2δ και άρθρο 11 παρ. 2).

ΛΟΙΠΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου επιβάλλει την πειθαρχική κύρωση της εξαίρεσης από τον ορισμό ως παρατηρητή για το χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, στον κ. Κουτσουλιά Γ. , ορισθέντα παρατηρητή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στα σωματεία «Α.Ο. Θύελλα Χαλκειού-ΚΕ.Α.Σ. Φάρκαινα» που διεξήχθη στις 15/12/2018 στο γήπεδο Θυμιανών Χίου για την 10η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Α΄ κατηγορίας Ε.Π.Σ. Χίου, κατόπιν της από 17-12-2018 κλήσης του προς έγγραφη απολογία. (άρθρα 6 παρ. β,ε και 11 παρ. β Κανονισμού παρατηρητών αγώνων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων.).

Η πειθαρχική επιτροπή της Ε.Π.Σ. Χίου επιβάλλει την πειθαρχική κύρωση της εξαίρεσης από τον ορισμό ως παρατηρητή για το χρονικό διάστημα δέκα πέντε (15) ημερολογιακών ημερών, στον κ. Αποστολή Μιχαήλ του Ιωάννη, ορισθέντα παρατηρητή του ποδοσφαιρικού αγώνα ανάμεσα στα σωματεία «Α.Ε. Κυβέλη-Λέων – Α.Ε. Καλαμωτής» που διεξήχθη στις 16/12/2018 στο Φαφαλίειο στάδιο Βροντάδου Χίου για την 8η αγωνιστική ημέρα του πρωταθλήματος Β΄ κατηγορίας Ε.Π.Σ. Χίου, κατόπιν της από 17-12-2018 κλήσης του προς έγγραφη απολογία. (άρθρο  11 παρ. β Κανονισμού παρατηρητών αγώνων ερασιτεχνικών πρωταθλημάτων-άρθρο 22 δικονομικού κανονισμού δικαστικών οργάνων Ε.Π.Ο.).

ΠΟΙΝΕΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ

Φ.Α. ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ – ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ

(Κ16: 13-12-2018) :

– ΚΑΡΑΜΑΝΛΗΣ Α. – ΚΟΦΙΝΑΣ/ΛΕΩΝ (α.φ. 18 , α.δ. 1473448):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω βίαιης συμπεριφοράς εναντίον αντιπάλου ποδοσφαιριστή (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1γ και παρ. 2δ).

Τρεις (3) αγωνιστικές και χρηματικό πρόστιμο 30 €

– ΤΣΟΤΡΑΣ Γ. – ΟΜΗΡΟΣ/ΚΑΝΑΡΗΣ (α.φ. 8 , α.δ. 1382021):

Αποβολή με απευθείας κόκκινη κάρτα λόγω απώθησης εναντίον αντιπάλου ποδοσφαιριστή εκτός φάσης (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αi και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

Φ.Α. Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – Ε.Φ.Κ. ΠΟΣΕΙΔΩΝ

(Α΄ κατηγορία: 15-12-2018) :

ΜΕΤΟΖΗΣ ΣΤ. – Α.Π.Σ. ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ (α.φ. 5 , α.δ. ΕΠΟ: 1289965):

Αποβολή με δεύτερη κίτρινη κάρτα (Π.Κ. ΕΠΟ, άρθρο 10 παρ. 1αiii και παρ. 2δ).

Μία (1) αγωνιστική και χρηματικό πρόστιμο 10 €

 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 23 του Πειθαρχικού Κώδικα της Ε.Π.Ο. οι αποφάσεις της πειθαρχικής επιτροπής είναι άμεσα εκτελεστές. Η άσκηση έφεσης δεν αναστέλλει την εκτέλεση της απόφασης. Η καταβολή των χρηματικών ποινών του πειθαρχικού κώδικα όταν συμπληρώσουν ή ξεπεράσουν το ποσό των 150 ευρώ πρέπει να γίνει εντός 30 ημερών από την κοινοποίηση της τελευταίας απόφασης στη διοργανώτρια. Εάν δεν έχουν καταβληθεί τα πρόστιμα εντός της προθεσμίας αυτής, τότε η διοργανώτρια ή η επιτροπή πρωταθλήματος που αυτή έχει ορίσει, δεν θα ορίζει τον επόμενο αγώνα (και κάθε επόμενο αγώνα μέχρι την πληρωμή της οφειλής) του οφείλοντος σωματείου, ο οποίος θα κατακυρώνεται  υπέρ του αντιπάλου σωματείου με τέρματα 0-3. Όταν η οφειλή υπερβεί το όριο των 150 ευρώ δεν επιτρέπεται μερική καταβολή του ποσού μόνο κατά το υπερβάλλον, αλλά μόνο εφάπαξ καταβολή του συνόλου της οφειλής. Διευκρινίζεται ότι στην περίπτωση αυτή εμπίπτουν κάθε είδους χρηματικές ποινές που αφορούν στα σωματεία και όχι μόνο οι επιβαλλόμενες με κάρτες σε ποδοσφαιριστές.

 

 

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon