ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΩΜΑΛΟ- ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ

Η Ε.Α.Σ. Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, σύμφωνα με την 5231/26-11-18 ειδική προκήρυξη του
ΣΕΓΑΣ, προκηρύσσει τους Αναπτυξιακούς Αγώνες σε δημόσιο δρόμο του 2019, σύμφωνα
με τους παρακάτω όρους :
1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : Κυριακή 3/02/2019.
2. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Χίος – Κεντρικός λιμένας ( οδός Νεωρείων-Λ.Αιγαίου-Νότιος
Λιμενοβραχίονας ), σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα.
3. ΧΩΡΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ & ΤΕΡΜΑΤΙΣΜΟΥ : Ο χώρος μπροστά από το κτίριο του
Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου.
4. ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ – ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ :

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΑΓΩΝΙΣΜΑΤΑ ΗΛΙΚΙΕΣ

ΑΝΔΡΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΧΩΡΙΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ )

6.000Μ Όσοι γεννήθηκαν 2.001 ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΙ

ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. & ΧΩΡΙΣ
ΔΕΛΤΙΟ ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ
ΠΟΛΙΤΩΝ )

4.000Μ Όσες γεννήθηκαν 2.001 ΚΑΙ

ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΕΣ

Κ18 ( ΠΑΙΔΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

4.000Μ Όσοι γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.002-03

Κ18 ( ΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

3.000Μ Όσες γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.002-03

Κ16 ( ΠΠ Α΄ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

3.000Μ Όσοι γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.004-05

Κ16 ( ΠΚ Α΄ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

2.000Μ Όσες γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.004-05

Κ14 ( ΠΠ Β΄ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

1.500Μ Όσοι γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.006-07

Κ14 ( ΠΚ Β΄ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ )

1.500Μ Όσες γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.006-07

Κ12 ( ΜΙΝΙ ΠΠ-ΠΚ ΜΕ ΔΕΛΤΙΟ Σ.Ε.Γ.Α.Σ. &
ΕΛΕΥΘΕΡΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΜΑΘΗΤΩΝ )

4Χ500Μ Όσοι/Όσες γεννήθηκαν τις
χρονιές 2.008-2.009-2.010

5. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Στα αγωνίσματα του παραπάνω πίνακα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν :
α. αθλητές-τριες που ανήκουν σε σωματεία – μέλη του ΣΕΓΑΣ και διαθέτουν Δελτίο
Αθλητικής Ιδιότητας. Στην περίπτωση που τα σωματεία διαθέτουν αθλητές-τριες που δεν
έχει εκδοθεί ακόμη Αθλητικό Δελτίο από τον ΣΕΓΑΣ, μπορούν να τους δηλώσουν και να
συμμετέχουν με την επίδειξη πιστοποιητικού γέννησης (με φωτογραφία σφραγισμένη) ή
αστυνομικής ταυτότητας.
β. Αθλητές-τριες που ανήκουν σε συλλόγους δρομέων υγείας, ελεύθερα ασκούμενοι
πολίτες καθώς και μαθητές –τριες που φοιτούν σε Δημοτικά, Γυμνάσια και Λύκεια,
εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής της παρ.6 εδάφια β και γ αυτής της
προκήρυξης.
Οι αθλητές-τριες της Κ16, που έχουν γεννηθεί το 2004,μπορούν να λάβουν μέρος εάν το
επιθυμούν στα αγωνίσματα της ανώτερης κατηγορίας Κ18. Για τους αθλητές –τριες των
κατηγοριών Κ12 και Κ14 δεν επιτρέπεται η συμμετοχή στην αμέσως μεγαλύτερη
κατηγορία.
Τα σωματεία μπορούν να λάβουν μέρος στους αγώνες με απεριόριστο αριθμό αθλητών –
τριών σε κάθε αγώνισμα. Επίσης κάθε σχολείο μπορεί να λάβει μέρος με απεριόριστο
αριθμό μαθητών-τριών.
Κάθε αθλητής –τρια δικαιούται να λάβει μέρος σε ένα ( 1 ) αγώνισμα.
Στη σκυταλοδρομία 4Χ500Μ, κάθε ομάδα, αποτελείται από 2 αγόρια και 2 κορίτσια. Η
σύνθεση αυτή, είναι υποχρεωτική. Η σειρά με την οποία αγωνίζονται είναι ελεύθερη. Το
κάθε σχολείο μπορεί να συμμετέχει με όσες ομάδες επιθυμεί.

6. ΔΗΛΩΣΕΙΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
Α. Τα σωματεία θα πρέπει να καταθέσουν δήλωση συμμετοχής, σύμφωνα με το
συνημμένο υπόδειγμα.
Β. Τα σχολεία θα πρέπει να αποστείλλουν δήλωση συμμετοχής στους διοργανωτές,
σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται. Για μαθητές-τριες σχολείων της
Α΄/θμιας και Β΄/θμιας εκπ/σης που δεν διαθέτουν Αθλητικό Δελτίο ΣΕΓΑΣ, θα
πρέπει στη δήλωση συμμετοχής που θα αποστείλλει το κάθε σχολείο, εκτός των
ατομικών στοιχείων, να αναγράφει ότι οι μαθητές διαθέτουν έγκυρο δελτίο ΑΔΥΜ
στο σχολείο. Σε αντίθετη περίπτωση, θα πρέπει να διαθέτουν ιατρική βεβαίωση ότι
είναι υγιείς και μπορούν να αγωνιστούν χωρίς κίνδυνο της υγείας τους.Η δήλωση θα
πρέπει να έχει σφραγίδα και υπογραφή από τον διευθυντή του σχολείου.
Γ. Για τους ελεύθερα ασκούμενους που δεν διαθέτουν Αθλητικό Δελτίο για τα
αγωνίσματα 6.000μ ΑΝΔΡΩΝ & 4.000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ , θα πρέπει όταν

παρουσιαστούν την ημέρα των αγώνων στο χώρο κλήσης ( γραμματεία αγώνων ),
να προσκομίσουν :
1. Αποδεικτικό της ηλικίας τους.
2. Να καταθέσουν υπεύθυνη δήλωση που να αναφέρει ότι : «έχουν εξεταστεί
από γιατρό, είναι υγιείς και συμμετέχουν με δική τους αποκλειστική
ευθύνη και ότι οι διοργανωτές δεν έχουν καμία απολύτως ευθύνη για ότι
τους συμβεί και που οφείλεται σε έλλειψη ιατρικής εξέτασης»
Εφόσον προσκομίσουν τα 1 και 2, δηλώνουν συμμετοχή και παίρνουν αριθμό.
ΠΡΟΣΟΧΗ!!
Οι δηλώσεις συμμετοχής σωματείων και σχολείων, θα υποβληθούν ηλεκτρονικά στην ΕΑΣ
ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ ( Σύλλα 8 Δημοτικό Στάδιο Χίου ) σύμφωνα με τα συνημμένα έντυπα
του .xls και θα αποστέλλονται στο mail.: segaschios-samos@otenet.gr, το αργότερο μέχρι
την Τετάρτη 30/01/2019 και ώρα 14.00.

7. OΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ-ΧΩΡΟΣ ΚΛΗΣΗΣ
Όλοι οι αγωνιζόμενοι θα προσέρχονται αυτοπροσώπως στο χώρο κλήσης, μπροστά από
το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου, 40΄ τουλάχιστον πριν την έναρξη του
αγωνίσματος, για να δηλωθούν και να πάρουν αριθμό συμμετοχής, κρατώντας στο χέρι :
1. Οι αθλητές-τριες των σωματείων το αθλητικό τους δελτίο και την κάρτα
υγείας αθλητή θεωρημένη σύμφωνα με το ν. 4479/2017.
2. Οι αθλητές-τριες που είναι από μετεγγραφή τελευταίας περιόδου και δεν έχουν
εκδοθεί τα δελτία τους από ΣΕΓΑΣ, θα πρέπει να έχουν αστυνομική ταυτότητα ή
άλλο αποδεικτικό στοιχείο ταυτοπροσωπίας και ηλικίας και θεωρημένη κάρτα υγείας
αθλητή.
3. Οι μαθητές-τριες, την συγκεντρωτική κατάσταση του σχολείου.
4. Οι ελεύθερα ασκούμενοι ενήλικες (άνω των 18 ετών ) , την αστυνομική τους
ταυτότητα και την υπεύθυνη δήλωση που αφορά την υγεία.
Η καταχώρηση στα πινάκια θα ολοκληρώνεται 20΄ πριν την προγραμματισμένη έναρξη
του αγωνίσματος και το πινάκιο θα κλείνει.
Για τους ανήλικους αθλητές-τριες( κάτω των 18 ετών ), εάν συμμετέχουν με το σχολείο
τους ( Δημοτικό, Γυμνάσιο ή Λύκειο ), η απόδειξη της ηλικίας τους θα γίνεται και με τη
συγκεντρωτική κατάσταση η οποία θα είναι υπογεγραμμένη από το Διευθυντή του
σχολείου.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρείς ( 3 ) πρώτους-τες νικητές – τριες των ατομικών αγωνισμάτων και στις τρείς ( 3
) πρώτες ομάδες σκυταλοδρομίας θα απονεμηθούν μετάλλια & διπλώματα.
9. TEXNIKEΣ & ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
 Διεξαγωγή σκυταλοδρομίας 4Χ500Μ κατηγορίας Κ12.
Οι 1 οι δρομείς των ομάδων, ξεκινούν από τον τερματισμό. Η 1 η αλλαγή της σκυτάλης
θα γίνει στα 500μ ( ταβέρνα το Τσίκουδο ). Η 2 η αλλαγή στον τερματισμό και η 3 η
πάλι στα 500μ.
 Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί I.A.A.F. 2018 – 2019.
 Οι Αναπτυξιακοί Αγώνες σε Δημόσιο Δρόμο είναι χωρίς βαθμολογία – αξιολόγηση για
τα σωματεία.
 Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, δεν θα καλύψει έξοδα μετακίνησης και φιλοξενίας σε
κανέναν αθλητή-τρια και σε καμία περίπτωση.

 Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο-
Διευθυντή Αγώνων και τον Αλυτάρχη, σύμφωνα με τους κανονισμούς.
 Σε κάθε κατηγορία, για όλους ανεξαρτήτως τους συμμετέχοντες ( με αθλητικό
δελτίο, μαθητές-τριες και ελεύθερα ασκούμενους) θα υπάρχει ενιαία κατάταξη και
απονομή επάθλων.
 Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη
ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την
ικανότητά του να συμμετάσχει.
 Οι συνοδοί των μαθητών, πρέπει να έχουν μαζί τους τη συγκεντρωτική κατάσταση
των μαθητών του σχολείου, υπογεγραμμένη από το Διευθυντή.
10. ΕΙΔΙΚΑ ΚΙΝΗΤΡΑ-ΠΑΡΟΧΕΣ ΣΤΟΥΣ ΝΙΚΗΤΕΣ
Στον πρώτο νικητή –τρια των αγώνων των κατηγοριών Κ20, Κ23 και Α/Γ, ο ΣΕΓΑΣ θα
εξεσφαλίσει τη θέση συμμετοχής και την εγγραφή, χωρίς οικονομική επιβάρυνση, στο
αγώνισμα που θα συμμετέχουν στον Αυθεντικό Μαραθώνιο Αθηνών 2019 ( 5κμ,10κμ,
Μαραθώνιος ) και σε όλους τους αγώνες RUN GREECE 2019.
11. ΙΑΤΡΙΚΗ ΦΡΟΝΤΙΔΑ
Η ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ, είναι υπεύθυνη να διασφαλίσει με κάθε τρόπο την παροχή
ιατρικής φροντίδας, κατά τη διάρκεια των αγώνων για όλους τους συμμετέχοντες. Για το
σκοπό αυτό, θα εξασφαλιστεί εκτός του Γιατρού και η παρουσία Ασθενοφόρου το οποίο
και θα παρίσταται καθ’ όλη τη διάρκεια των αγώνων.

ΜΕΤΡΑ ΤΑΞΗΣ ΑΠΟ ΤΟ ΛΙΜΕΝΑΡΧΕΙΟ ΧΙΟΥ:

Όπως για την Κυριακή 03η Φεβρουαρίου 2019:

  1. από ώρα 10:00 ως 10:15, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα αμφότερα τα

ρεύματα κυκλοφορίας : α) από το κτίριο του Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου (οδός Νεωρείων) έως και την

αρχή της Οδού Κόκκαλη και β) από την πύλη του Ναυτικού Ομίλου Χίου (οδός Κόκκαλη) ως το κτίριο του

Κεντρικού Λιμεναρχείου Χίου (οδός Νεωρείων), θα παραμείνουν κλειστά, με σκοπό την ασφαλή χρήση από

τον ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων στον Αναπτυξιακό Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου και

συγκεκριμένα στο αγώνισμα της σκυταλοδρομίας 4*500 (κατηγορίας μίνι παμπαίδων).

  1. από ώρα 10:15 ως 12:00, η παραλιακή οδός του Κεντρικού Λιμένα Χίου και συγκεκριμένα το ρεύμα

κυκλοφορίας από την πύλη του Ναυτικού Ομίλου Χίου (οδός Κόκκαλη) ως το κτίριο του Κεντρικού

Λιμεναρχείου Χίου (οδός Νεωρείων), θα παραμείνει κλειστό, με σκοπό την ασφαλή χρήση από τον

 

ιδιαίτερα αυξημένο αριθμό συμμετεχόντων που θα λάβουν μέρος στα λοιπά αγωνίσματα του Αναπτυξιακού

Αγώνα Ανωμάλου Δρόμου.

  1. Σε περιπτώσεις εκτάκτου ανάγκης θα επιτρέπεται η διέλευση οχημάτων Πυροσβεστικής, Αστυνομίας

κλπ κατά τις συγκεκριμένες προαναφερθείσες ώρες.

  1. Το Κεντρικό Λιμεναρχείο Χίου αναλαμβάνει την υποχρέωση λήψης των απαραίτητων μέτρων τάξης σε

περιοχή ευθύνης του για υλοποίηση των ανωτέρω, ενώ σε περιπτώσεις που κριθεί από την Υπηρεσία μας, για

λόγους ασφάλειας της κυκλοφορίας πολιτών και οχημάτων, τα ανωτέρω μέτρα τάξης θα τροποποιούνται ή και

θα ακυρώνονται.

  1. Οι ιδιοκτήτες Εταιρειών ενοικίασης οχημάτων, ΤΑΞΙ, τουριστικών πρακτορείων, ΚΤΕΛ, παρακαλούνται

για τη διάθεση προσφοράς προς την εξυπηρέτηση του συμπολίτη και την κοινωνική ευθύνη που τους

αντιστοιχεί σε περίπτωση που επιδείξουν αρνητική συμπεριφορά ως προς την ταχύτερη εξυπηρέτηση του

επιβάτη και των οχημάτων , τις μέρες αυτές που η κίνηση είναι στο αποκορύφωμά της.

  1. Η Διεύθυνση Αστυνομία Χίου/Τμήμα Τροχαίας Χίου παρακαλείται όπως συνδράμει, όπου αυτό

απαιτηθεί, στην εκτροπή των οχημάτων καθώς και στην αποσυμφόρηση της κυκλοφορίας.

  1. Τοπικά Μ.Μ.Ε. που κοινοποιείται η παρούσα παρακαλούνται όπως συνδράμουν στην προβολή του

θέματος και ενημέρωση του κοινού με έμφαση στο ότι η παρούσα απόφαση συνεισφέρει στο να διεξαχθεί με

επιτυχία και ασφάλεια η παρέλαση των αθλητών που θα λάβουν μέρος στον «Αναπτυξιακό Αγώνα Ανώμαλου

Δρόμου».

  1. Η Υπηρεσία μας σε κάθε περίπτωση εφαρμόζει τα νόμιμα και προβλεπόμενα, επισημαίνει δε την

ανάγκη πνεύματος συνεργασίας και καλής διάθεσης αποφυγής προβλημάτων με τελικό αποδέκτη την

εξυπηρέτηση του ταξιδιώτη, του Έλληνα Πολίτη, του επισκέπτη, του τουρίστα. Τέλος, παρακαλούνται οι

επιβάτες, οδηγοί αυτοκινήτων, διερχόμενοι πολίτες στο χώρο του λιμένα, όπως εμπιστευτούν και τηρήσουν

πιστά τις υποδείξεις των Λιμενικών Οργάνων.-

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: