4 Μνηστήρες για το Όμηρος

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη εγκρίθηκε πίστωση 178.560 ευρώ για την αμοιβή Τεχνικού Συμβούλου προκειμένου να εκπονηθούν οι μελέτες δημοπράτησης του έργου

 

Με Απόφαση του Υπουργού Υποδομών και Μεταφορών κ. Χρήστου Σπίρτζη εγκρίθηκε η δέσμευση ποσού 178.560 ευρώ, για να ξεκινήσει η διαδικασία σύναψης σύμβασης με Τεχνικό Σύμβουλο, ο οποίος θα υποβοηθήσει την Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων στην εκπόνηση μελετών, για την δημοπράτηση του έργου: «Επέκταση – βελτίωση πεδίου ελιγμών Κρατικού Αερολιμένα Χίου «ΟΜΗΡΟΣ».

Η σύναψη της σύμβασης θα γίνει, με την διαδικασία του άρθρου 128 παρ. 2 του Νόμου 4412/2016 και με στοιχείο διαπραγμάτευσης και αντίστοιχο κριτήριο ανάθεσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά μόνο βάσει τιμής.

Με την ίδια Υπουργική Απόφαση εγκρίνεται η συμμετοχή στη διαδικασία διαπραγμάτευσης των ακόλουθων εταιρειών:

–        ΝΑΜΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΗΤΕΣ Α.Ε. («ΝΑΜΑ Α.Ε.»).

–        GTB  ΑΝΟΔΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ («GTB  ΑΝΟΔΟΣ Α.Ε.»).

–        A.D.T.  ΩΜΕΓΑ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Α.Τ.Ε («ADT –   ΩΜΕΓΑ Α.Τ.Ε»).

–  ΣΥΣΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΜΕΛΕΤΗΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΏΝ («ΣΥΣΤΑΣ Α.Ε. ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ»).

Επιπλέον ορίζεται ως Προϊστάμενη Αρχή η Διεύθυνση Υποδομών Αεροδρομίων, της Γενικής Γραμματείας του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

Να υπενθυμίσουμε, πως είχε προηγηθεί η σύναψη μνημονίου συνεργασίας μεταξύ του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου και του Δήμου Χίου, σύμφωνα με το οποίο το Υπουργείο αναλαμβάνει την εκπόνηση των απαιτούμενων μελετών για τη δημοπράτηση όλων των έργων εντός του χώρου του Κρατικού Αερολιμένα Χίου, δηλαδή την επέκταση του διάδρομου προσγειώσεων και των έργων βελτίωσης – αναβάθμισης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων του.

Η συνολική αμοιβή του Τεχνικού Συμβούλου ανέρχεται στα 144.000 ευρώ χωρίς ΦΠΑ 24%  και στα  178.560 ευρώ με ΦΠΑ 24%

Please follow and like us:
fb-share-icon