45 ΟΜΗΡΟΙ ΣΤΗ ΧΙΟ

Στο πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» εργάζονται σε 875 δομές 3.500 εργαζόμενοι.
Στη Χίο εργάζονται 9 στον Δήμο Χίου και 36 στην ΔΗΚΕΧ.
Εδώ και 15 χρόνια με διαδοχικές συμβάσεις ορισμένου χρόνου προσφέρουν
κοινωνική στήριξη και βοήθεια σε συνανθρώπους μας που εντάσσονται στις ευπαθείς
κοινωνικά ομάδες (ΑμΕΑ, υπερήλικες κ.ά.).
Το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» συνεχίζει με εφήμερο χαρακτήρα αφού η
χρηματοδότησή του πατά σε ανεπαρκείς πηγές χρηματοδότησης.
Οι εργαζόμενοι στο «Βοήθεια στο Σπίτι» παραμένουν για χρόνια σε ομηρία, ο
αριθμός τους φθίνει μιας και σπάνια αντικαθίστανται οι συνταξιοδοτηθέντες λόγω της
υποχρηματοδότησης του προγράμματος. Έτσι ώστε να περάσουν πιο εύκολα
αντιδραστικοί σχεδιασμοί -ήδη νομοθετημένοι και υπό αναστολή- με στόχο αυτές οι
προνοιακές δομές να απευθύνονται στους πιο εξαθλιωμένους υπερήλικες και ΑμΕΑ
αποκλείοντας τη μεγάλη μάζα τους. Να παραδοθεί ως δράση στην
επιχειρηματικότητα και την ανταποδοτικότητα, στους φορείς της λεγόμενης
κοινωνικής οικονομίας.
Στα λόγια η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ υπεραμύνεται τη συνέχισή του. Όμως αντί να
δρομολογεί την ανακοπή αυτής της πορείας -με άμεσα μέτρα τη μονιμοποίηση όλων
των υφιστάμενων εργαζομένων, τη γενναία αύξηση της χρηματοδότησής του- με
νόμο επανέφερε την απαγόρευση μετατροπής των συμβάσεων σε αορίστου και δεν
πρόσθεσε ούτε ένα ευρώ στη χρηματοδότησή του και την προκήρυξη διαγωνισμού
για 3.000 μόνιμες θέσεις εργαζομένων στο πρόγραμμα. Δεν λύνει δηλαδή κανένα
πρόβλημα, αλλά θα λέγαμε ότι ανοίγει ύπουλα μονοπάτια ώστε να προχωρήσουν με
ταχύτητα οι αντιδραστικές αλλαγές στο πρόγραμμα(ανταποδοτικότητα).
Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση με «τυρί» τις μόνιμες προσλήψεις επιχειρεί να
συγκαλύψει και τις χιλιάδες απολύσεις που έρχονται για νυν προσωπικό καθώς και
τους δρόμους που ανοίγει για την είσοδο των «θεσμών» της λεγόμενης κοινωνικής
οικονομίας στο «Βοήθεια στο Σπίτι», «θεσμοί» άρρηκτα δεμένοι με τη στρατηγική
συρρίκνωσης του προγράμματος, την εμπορευματοποίησή του.
Τα επιχειρήματα περί διαφάνειας στη διαδικασία των προσλήψεων είναι
παραπλανητικά και προκλητικά για εργαζόμενους και ωφελούμενους μια και
είναι γνωστό ότι οι εργαζόμενοι στο πρόγραμμα έχουν προσληφθεί μέσω ΑΣΕΠ
και η σημαντική εμπειρία τους σε αυτόν τον ευαίσθητο τομέα είναι μια επιπλέον
κρίσιμη παράμετρος για τη συνέχειά τους.
Το χρονοδιάγραμμα του Ν. 4583/2018 (ΦΕΚ A 212 – 18.12.2018) στο Άρθρο 91 για
την προκήρυξη των θέσεων έχει ως εξής:

1) Μέχρι 31/1/2019: Ο Δήμος υποβάλλει προς έγκριση στην Αποκεντρωμένη
Διοίκηση τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας του (ΟΕΥ), όπου θα
έχει συμπεριλάβει τη σύσταση οργανικών θέσεων μόνιμου προσωπικού που να
αντιστοιχούν στους νυν εργαζόμενους (σε πλήθος και ειδικότητες), αυξημένες κατά
7%. επί του αριθμού των θέσεων των ήδη εργαζομένων στα νπιδ και νπδδ των ΟΤΑ
από τις ειδικές κατηγορίες.
2) Η Αποκεντρωμένη εγκρίνει την τροποποίηση των Οργανισμών εντός μηνός.
3) Οι Δήμοι εντός 10 ημερών από τη δημοσίευση της έγκρισης του Οργανισμού,
υποβάλλουν αίτημα για προσλήψεις στις νέες θέσεις.
4) Μέχρι την έκδοση των Οριστικών Πινάκων Διοριστέων, συνεχίζουν οι νυν
εργαζόμενοι.
H διαδικασία εξαιρέθηκε από τα προεκλογικά «παγώματα» (δηλαδή η τροποποίηση
Οργανισμού και οι προσλήψεις από την παρ.5 αρ.10 ν.3584/2007 και το αρ.28
ν.2190/1994 αντιστοίχως).
Όμως σύμφωνα με το εν λόγω άρθρο και στη παράγραφο 7 που αναφέρει: « Για τη
μισθολογική δαπάνη του προσωπικού που στελεχώνει τις οργανικές θέσεις της
παραγράφου 1, από το 2020 και εφεξής, εγγράφεται ειδική πίστωση στον
προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών, η οποία αποδίδεται με απόφαση του
Υπουργού Εσωτερικών στους δικαιούχους δήμους.» Οι λειτουργικές δαπάνες του
προγράμματος θα καλυφτούν από τις ελλιπείς κρατικές επιχορηγήσεις στον Δήμο!!
Η Ε.Γ. του Ν.Τ Χίου της ΑΔΕΔΥ απαιτεί από την κυβέρνηση να διασφαλίσει
την απρόσκοπτη συνέχεια του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι», τη διεύρυνση
και τον εμπλουτισμό του με τις αναγκαίες σήμερα υπηρεσίες στήριξης γερόντων
– ΑμΕΑ με το αναγκαίο προσωπικό, την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή και
χρηματοδότηση και να διασφαλίσει το σύνολο των εργαζομένων στο πρόγραμμα,
με τη μετατροπή των συμβάσεων για όλους σε αορίστου χρόνου.

Για την Εκτελεστική Γραμματεία
του Ν.Τ. Χίου της ΑΔΕΔΥ

Ο πρόεδρος Η Γεν. Γραμματέας

Μ. Σκούφαλος Σ. Γατανά

Please follow and like us:
fb-share-icon