Γιατί βαφτίζουν τις προσφορές σε συλλόγους ως Αλληλεγγύη;

 

Μήνα Αλληλεγγύης, βαπτίζει η ΝΟΔΕ Χίου τις προσφορές σε συγκεκριμένους
συλλόγους. Είναι δικαίωμα τους να προσφέρουν σε όποιους θέλουν και εμείς δεν
τους κρίνουμε για αυτό, αλλά άλλο η φιλανθρωπία και άλλο η αλληλεγγύη.
Μην μπερδευόμαστε και πολύ περισσότερο μην παραπλανούμε.
Εντελώς ενδεικτικά ενημερώνουμε ότι η αλληλεγγύη ως σχέση συνιστά μια κοινή
εμπειρία, η οποία αποτελεί τη βάση για την ενεργητική συνεργασία των
συμμετεχόντων, ενώ η Φιλανθρωπία περιορίζεται στην προσφορά υλικών αγαθών
(χρήματα, κτίρια, τρόφιμα κ.ά.) και ενέχει την παραδοχή μιας κατάστασης
ανισότητας και είναι συνήθως μια πράξη στιγμιαία και ευκαιριακή .
Τέτοιες κινήσεις δεν έχουν σχέση με Αλληλεγγύη και καλό είναι να μην
χρησιμοποιούνται παραπλανητικοί όροι .
Η Φιλανθρωπία και η αλληλεγγύη είναι δύο αντίθετες και ασυμβίβαστες
καταστάσεις.

ΣΥΡΙΖΑ ΧΙΟΥ

Please follow and like us:
fb-share-icon