Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας & Θάλασσας 2014-2020.
Σχετικά με το θέμα, το Τμήμα Αλιείας της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και
Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου, ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους για την έκδοση των
παρακάτω προσκλήσεων υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη
επενδυτικών σχεδίων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας 2014-2020 :
 3 η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών
σχεδίων στα ΜΕΤΡΑ 3.2.2 & 4.2.4 «Παραγωγικές Επενδύσεις στην
Υδατοκαλλιέργεια» Χρόνος υποβολής αιτήσεων : από 02-8-2021 & ώρα 12:00
έως 15-10-2021 & ώρα 14:00.
 3 η Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης για την ένταξη επενδυτικών
σχεδίων στο ΜΕΤΡΟ 3.4.4, «Μεταποίηση προϊόντων αλιείας και
υδατοκαλλιέργειας» Χρόνος υποβολής αιτήσεων : από 02-8-2021 & ώρα 12:00
έως 15-10-2021 & ώρα 14:00.Please follow and like us:
fb-share-icon