Ξεκινάει η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
ενημερώνει ότι μετά από την έκδοση της με αριθμ. πρωτ. Δ12α/Γ.Π.οικ4825/46/18-01-
2022(ΑΔΑ:6O5Β46ΜΤΛΚ-ΞΦΝ) Διευκρινιστική Εγκύκλιος του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικών
Ασφαλίσεων και Κοιν. Αλληλεγγύης, ξεκινάει η χορήγηση των Δελτίων Μετακίνησης ΑμεΑ για το
έτος 2022. Η ανανέωση αλλά και η έκδοση των νέων Δελτίων από τους δικαιούχους θα γίνεται
από όλα τα ΚΕΠ των Δήμων Χίου, Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Οινουσσών και την Διεύθυνση
Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της ΠΕ Χίου (Κων. Μονομάχου 35-37).
Ως ημερομηνία έναρξης ανανέωσης αλλά και έκδοσης νέων Δελτίων ορίζεται η 24 η -1- 2022
και λήξης η 31 η -10- 2022.
Για περαιτέρω διευκρίνιση παρακαλούμε να απευθύνεστε στα τηλέφωνα 2271352617,
2271352618 & 2271352603 και σε όλα τα ΚΕΠ των Δήμων Ηρωικής Νήσου Ψαρών, Οινουσσών.

Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΗΣ Δ/ΝΣΗΣ ΔΗΜ. ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΦΡΑΓΚΟΜΙΧΑΛΟΥPlease follow and like us:
fb-share-icon