Στα σκαριά η πρόταση για δωρεάν μελέτη για το Ειδικό Σχολείο για τα ΑΜΕΑ
Συνδυασμός ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Καραβασίλης Ιωάννης

Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών
Δήμου Χίου κ. Ξενάκη Ιωάννη
Kοιν: κ.Δήμαρχο Χίου
κ.Γενικό Γραμματέα Δ.Χίου
κ.κ. Επικεφαλής δημ. Παρατάξεων
Απάντηση στο από 20/01/2021 έγγραφό σας με ΑΠ 4167.
Αξιότιμε κ. Ξενάκη
Κατ’ αρχάς να σας ευχαριστήσω για την αποδοχή της πρότασης μας για την εκπόνηση των
απαιτούμενων μελετών για το Ειδικό Σχολείο για τα ΑΜΕΑ.
Εξυπακούεται ότι προσδοκούμε σε άριστη συνεργασία μεταξύ των συναδέλφων μηχανικών
που θα αναλάβουν την εκπόνηση της μελέτης και της ΤΥ. Οι οδηγίες και κατευθύνσεις που
θα δοθούν στην ομάδα εργασίας που θα συσταθεί , θα εκτελούνται με συνέπεια ώστε το
αποτέλεσμα που θα προκύψει να είναι σύμφωνο με τις απαιτούμενες προϋποθέσεις.
Για τον λόγο αυτό θα θέλαμε να οριστεί μία αρχική συνάντηση ώστε να γίνει ενημέρωση
γενικά για το έργο και για το σχετικό υλικό που υπάρχει ήδη στην υπηρεσία.
Σχετικά με τους οικονομικούς πόρους που θα εξοικονομηθούν, σας υπενθυμίζω την
πρόταση μας για την αξιοποίηση τους σε δράσεις και έργα που να αφορούν τα ΑΜΕΑ

Για τον συνδυασμό ΧΙΟΣ ΜΠΡΟΣΤΑ
Καραβασίλης Ιωάννης

 Please follow and like us:
fb-share-icon