Χορήγηση νέων αδειών φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Από τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Χίου
ανακοινώνεται ότι ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για χορήγηση νέων αδειών
φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλων (υπ’ αριθμ. 2933/327864/19-11-
2021 Υπουργική Απόφαση).
Οι ενδιαφερόμενοι που επιθυμούν την χορήγηση αδειών νέας
φύτευσης οινοποιήσιμων ποικιλιών αμπέλου 2022, υποβάλουν
ηλεκτρονική αίτηση μέσω των ψηφιακών υπηρεσιών της ιστοσελίδας του
Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (www.minagric.gr) έως και
την 23 η Δεκεμβρίου 2021. Η αίτηση γίνεται αποδεκτή όταν σε αυτή
επισυνάπτονται ηλεκτρονικά όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την
ικανοποίηση των κριτηρίων επιλεξιμότητας.
Επισημαίνεται ότι οι νέες φυτεύσεις, δεν ενισχύονται οικονομικά μέσω του
Προγράμματος Αναδιάρθρωσης και Μετατροπής Αμπελώνων.
Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι παραγωγοί μπορούν
να απευθύνονται στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Π.Ε
Χίου (κα Ευθυμία Κουκούλη, τηλέφωνο: 22713 53336 και e-mail:
e.koukouli@2539.syzefxis.gov.gr ).

Από το Γραφείο Τύπου της Περιφερειακής Ενότητας ΧίουPlease follow and like us:
fb-share-icon