Δρομολογείται το ‘Κόρης Γεφύρι’

Πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης 21 Μαρτίου συνάντηση του Υπουργού
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, κ. Σταύρου Αραχωβίτη, με τον βουλευτή
ΣΥΡΙΖΑ Χίου, κ. Ανδρέα Μιχαηλίδη, με κύριο θέμα την ενημέρωση για τις ενέργειες
που έχει αποφασίσει και δρομολογεί το Υπουργείο σχετικά με την εξέλιξη του έργου
«Κατασκευή Φράγματος Κόρης Γεφύρι νήσου Χίου».
Ο κ. Αραχωβίτης ενημέρωσε τον βουλευτή ότι σύμφωνα με τις δύο εκθέσεις του
τεχνικού συμβούλου του έργου, που συντάχθηκαν τον Μάρτιο και τον Αύγουστο του
2018, απαιτείται έλεγχος της αντοχής και της ομοιογένειας του φράγματος. Γι’ αυτό
τον λόγο το Υπουργείο έχει ήδη συντάξει τεχνικό δελτίο για τη χρηματοδότηση των
περαιτέρω ερευνών και την ανάθεση εκπόνησης εμπειρογνωμοσύνης για τη
στατικότητα και ασφάλεια του φράγματος.
Με την υπ’ αρ. 140933/27-12-2018 απόφαση του Υπουργού Οικονομίας και
Ανάπτυξης εγκρίθηκε δαπάνη ποσού 380.000 ευρώ για τη χρηματοδότηση των
ανωτέρω ερευνών. Τα αποτελέσματα της έρευνας θα εκτιμηθούν από ειδικό αναλυτή
καθηγητή του ΕΜΠ προκειμένου να καθοριστεί η εντεύθεν πορεία του έργου.
Ως εκ τούτου τα δημοσιεύματα που θέλουν να έχουν ήδη καθοριστεί όχι μόνο οι
περαιτέρω τεχνικές λύσεις αλλά και συγκεκριμένου ύψους χρηματοδότηση για την
ολοκλήρωση του έργου χωρίς να έχουν αποσαφηνιστεί όλα τα ζητήματα ασφαλείας,
στερούνται κάθε βασιμότητας. Επιπλέον ο Υπουργός ενημέρωσε τον κ. Μιχαηλίδη ότι
η κατασκευή του έργου ερευνάται από τις αρμόδιες διοικητικές και εισαγγελικές αρχές,
με τις οποίες υπάρχει συνεχής επικοινωνία του Υπουργείου για την υποβοήθηση του
έργου τους και την απόδοση τυχόν ευθυνών.

 

 

Please follow and like us:
fb-share-icon