ΦΑΡΟΣ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥ: Ώρα αποφάσεων & απολογισμού

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου Βιβλιοθήκη «ο Φάρος» καλεί τα Μέλη του σε
Τακτική Γενική Συνέλευση, την Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 και ώρα 7.00 μμ. στον προαύλιο
χώρο του Φάρου Βαρβασίου, Οδός Καραμανή 12, Βαρβάσι Χίος.
Τα θέματα της Ημερήσιας Διάταξης της Γενικής Συνέλευσης είναι τα εξής :
1. Εκλογή Προεδρείου Γενικής Συνέλευσης
2. Οικονομικός Απολογισμός 2020
3. Οικονομικός Προϋπολογισμός 2021
4. Ενημέρωση Μελών για την επίδραση της πανδημίας και τις συνέπειες της στον Σύνδεσμο
5. 2022 μια επετειακή χρονιά: 100 χρόνια Μικρασιατικής Καταστροφής / 65 χρόνια Φάρου
Βαρβασίου, προτάσεις και δράσεις
Σε περίπτωση που δεν διαπιστωθεί απαρτία συγκαλείται εκ νέου η Συνέλευση την Πέμπτη
29 Ιουλίου 2021 και ώρα 7.30 μ.μ, στον προαύλιο χώρου του Φάρου Βαρβασίου, Οδός
Καραμανή 12, Βαρβάσι Χίος.

Λόγω της πανδημίας, η συνέλευση θα ακολουθήσει τα προβλεπόμενα μέτρα
της ισχύουσας Κ.Υ.Α, για την προστασία και την ασφάλεια όλων.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ,

ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΦΑΡΟΥ ΒΑΡΒΑΣΙΟΥPlease follow and like us:
fb-share-icon