Κοντάρι: Πρεμιέρα για το γραφείο Ασύλου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Στις νέες εγκαταστάσεις στο Κοντάρι – Λευκωνιά το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου
Ξεκίνησε σήμερα τη λειτουργία του, εντός του νέου κτιρίου που βρίσκεται στην περιοχή Κοντάρι –
Λευκωνιά , το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου.
Ήδη χειριστές της Υπηρεσίας Ασύλου καθώς και χειριστές EASO βρίσκονται στο χώρο για τη
συγγραφή αποφάσεων και μια σειρά από άλλες διοικητικές ενέργειες.
Το Περιφερειακό Γραφείο Ασύλου Χίου, με σημαντική τη συνεισφορά του EASO σε υλικοτεχνική
υποδομή, είναι το πρώτο νέο γραφείο που ξεκινά τη λειτουργία του στο πλαίσιο της κτιριακής
αναβάθμισης της Υπηρεσίας Ασύλου και στο αμέσως επόμενο διάστημα αναμένεται η λειτουργία
των νέων γραφείων στη Θεσσαλονίκη, Ρόδο, Σάμο και Λέσβο.Please follow and like us:
fb-share-icon