Όφελος για το Νοσοκομείο 8.000€ με εργολάβο- Αξίζει;59 νέες προσλήψεις
Απαντά η Διοικήτρια του Σκυλίτσειου νοσοκομείου κ. ΕΛΕΝΗ ΚΑΝΤΑΡΑΚΗ στις ανακοινώσεις για τις εργολαβίες στην καθαριότητα:

Απάντηση σε δημοσιεύματα σχετικά με συμβάσεις καθαριότητας του νοσοκομείου
1. Σε συνδυασμό των διατάξεων των Ν. 4369/2016 και Ν. 4542/2018 και το αριθ. πρωτ. 271/12-9-2019 έγγραφο του Υφυπουργού
Υγείας το Νοσοκομείο μας συγκρότησε πενταμελή επιτροπή από υπαλλήλους προκειμένου να εκπονήσει οικονομοτεχνική μελέτη
για την τυχόν ή όχι εξοικονόμηση δημοσιονομικής ωφέλειας που επιτυγχάνεται με την σύναψη συμβάσεων για καθαριότητα και
σίτιση του Νοσοκομείου σε σχέση με άλλα μέσα για κάλυψη των αναγκών του.
Η επιτροπή συνέταξε οικονομικοτεχνική μελέτη όπου σε ότι αφορά την σίτιση του Νοσοκομείου πρότεινε ότι υπάρχει δημοσιονομικό
όφελος για το Νοσοκομείο αν υπηρετεί προσωπικό ιδιωτικού δικαίου.
Για δε την καθαριότητα πρότεινε ότι υπάρχει δημοσιονομικό όφελος για το Νοσοκομείο και κατ’ επέκταση για το Δημόσιο εάν το
έργο της καθαριότητας το αναλάβει ανάδοχος διότι το ποσό ανέρχεται πλέον των 8.000€.
Πλέον του ανωτέρω δημοσιονομικού οφέλους στη μελέτη έχει προϋπολογιστεί εργολαβικό όφελος 8% το οποίο στη διαγωνιστική
διαδικασία θα μειωθεί.

2.Σε ότι αφορά τους εργαζόμενους στην καθαριότητα ήδη οι συμβάσεις τους έχουν ανανεωθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.
4722/2020 αρθ. 45 και η παράταση αυτή ενδεχομένως να είναι και έως 31/12/2021.

3.Ο διαγωνισμός που θα διενεργηθεί είναι διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός ο οποίος προϋποθέτει και προσυμβατικό έλεγχο από
το Ελεγκτικό Συνέδριο. Ως εκ τούτου η διαδικασία ολοκλήρωσης του θα διαρκέσει μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμη και αν δεν
υπάρξει ένσταση ή δικαστική προσφυγή.
Σε κάθε λοιπόν περίπτωση η Διοίκηση του Νοσοκομείου εξήντλησε όλα τα περιθώρια και εφάρμοσε όλες τις διατάξεις εκείνων προς
το συμφέρον του Νομικού Προσώπου που διοικεί.
Επιπρόσθετα όσο αφορά την υποστελέχωση που ορίζουν οι καταγγελίες ΑΔΕΔΥ ΣΕΣΝΟΧ, με πρόσημο τις ανάγκες που
δημιουργήθηκαν από την αυξημένη ζήτηση υπηρεσιών υγείας, συνοπτικά ενημερώνουμε τους συμπολίτες μας πως το 2021 το
Νοσοκομείο μας το βρίσκει με 59 νέες προσλήψεις, νοσηλευτικό, ιατρικό, λοιπό επικουρικό προσωπικό και αναμένονται και άλλες ,
δεύτερον κτηριακά είναι σε εξέλιξη το κτήριο 3 και 4 της Παθολογικής και Ψυχιατρικής Κλινικής, αναμένεται η εκπόνηση μελέτης για
το κτήριο 1 και 2, έχει αναβαθμιστεί το Νοσοκομείο μας με ιατρεοτεχνολογικό εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας, έχουν αναπτυχτεί
15 κλίνες COVID και ετοιμάζονται άλλες 14 και θα δημοσιοποιηθεί σύντομα το απολογιστικό έργο του Νοσοκομείου.
Με ορθή κρίση, συνεργατικότητα και αντικειμενικότητα θα ξεπεράσουμε τις σημερινές και αντίξοες συνθήκες που προκύπτουν από
την πανδημία και με δυναμικό μας σύμμαχο το εμβόλιο θα επιστρέψουμε στην κανονικότητα.

 

 

 Please follow and like us:
fb-share-icon