Ευχαριστήριο Περιφερειάρχη στην Attica Group

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Η Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου εκφράζει τις θερμές ευχαριστίες της προς την
εταιρία Attica Blue Star Ferries η οποία ανταποκρινόμενη στο αίτημα της
Περιφέρειας και της Π.Υ. Σάμου μετέφερε δωρεάν δέκα (10) Πυροσβεστικά
οχήματα και τα πληρώματα αυτών από την νήσο Σάμο στον Πειραιά με το πλοίο
Νήσος Μύκονος την Κυριακή 18/7/2021. Ευχαριστεί επίσης τους κεντρικούς
πράκτορες της εταιρείας στην Σάμο Χριστόδουλο Διακογεωργίου και Κατρακάζο
Νικόλαο που επωμίσθηκαν το βάρος της οργάνωσης και του συντονισμού της όλης
διαδικασίας καθώς και τον κεντρικό πράκτορα Μυτιλήνης Ηλία Πίκουλο για την
άμεση ανταπόκρισή του ούτως ώστε να μεταφερθεί δωρεάν ένα πυροσβεστικό
όχημα από τη Μυτιλήνη στη Σάμο.Please follow and like us:
fb-share-icon