ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ-Πρόστιμα 10.000 ευρώ!


ΕΠΕΙΓΟΝ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ ΤΟΥΣ ΣΥΛΛΟΓΟΥΣ
Ενημερώστε και κοινοποιήστε άμεσα προς όλους
Καταληκτική ημερομηνία η 1η Νοεμβρίου 2019 – Πρόστιμα 10.000 ευρώ!

«Υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Συλλόγων – Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».

Αγαπητοί/ες φίλοι και συνάδελφοι,

Σύμφωνα με την πληροφόρηση που έλαβε ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Λεσβιακών Συλλόγων Αττικής (ΟΛΣΑ), από τον γενικό γραμματέα και τον πρόεδρο της Πανηπειρωτικής Συνομοσπονδίας αλλά και μετά από επικοινωνία του με την πρόεδρο του Ινστιτούτου των Ελληνικών Μύλων (ΙτΕΜ) και λογιστές, σας ενημερώνουμε ότι υπάρχει ΑΜΕΣΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ καταχώρισης στοιχείων από τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι, σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες, μη κερδοσκοπικές οργανώσεις κ.α.) στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων, ως οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα μέχρι και τις 1 Νοεμβρίου 2019!

Οι μέρες είναι πραγματικά λίγες και ήδη κινούμαστε σε συνεργασία με τη Συνομοσπονδία,Ομοσπονδίες και άλλους φορείς (το Οικονομικό Επιμελητήριο) για την αναβολή της καταληκτικής ημερομηνίας, η οποία συνοδεύεται με πρόστιμο 10.000 ευρώ (!) σε περίπτωση υπέρβασής της, για την ενημέρωση σχετικά με την υποχρεωτικότητα της υποβολής από τον κάθε πρόεδρο, γραμματέα και ταμία του κάθε συλλόγου (και του μικρότερου σε μέλη και ευρωστία στην επικράτεια) και τελικά τη ματαίωση αυτού του μέτρου από οντότητες και φορείς που έχουν αναφορά τον τόπο καταγωγής τους και δεν έχουν εμπλοκή με την εφορία,πέραν της υποχρέωσης μέχρι τώρα για ύπαρξη ΑΦΜ και υποβολή δήλωσης. Δεν μπορεί με αφορμή και αιτία την “Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατία” να γίνεται τόσο βίαια και πέρα από κάθε λογική ΆΜΕΣΗ εφαρμογή και επιβολή μιας διαδικασίας που είναι μαθηματικά ανέφικτο να επιτευχθεί μέσα στο προσδιορισμένο χρονικό πλαίσιο και οικονομικά εξαντλητικό εάν δεν επιτευχθεί, τέτοιο που στην κυριολεξία ΔΙΑΛΥΕΙ ΟΛΑ ΤΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΜΑΣ.

Προσπαθούμε να ενημερώσουμε όλους αν είναι δυνατόν και στο νησί το ίδιο αλλά και σε φορείς και σωματεία με τα οποία συνεργαζόμαστε σε όλη την Ελλάδα και φυσικά αυτά με τη σταθερότερη συνεργασία, του Βορείου Αιγαίου. Ότι κάναμε από το 2010 και για το Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων του υπ.Πολιτισμού (όπου ελάχιστοι το έχουν πράξει), αλλά και για το θέμα του ΕΝΦΙΑ και έτσι απαλλάξαμε πολλούς συλλόγους που είχαν ιδιόκτητη αίθουσα από το βαρύ αυτό φόρο και σε μερικούς μάλιστα πετύχαμε και επιστροφή. Το κείμενο είναι μεγάλο βέβαια αλλά γράφουμε τι πιστεύουμε και τι κάνουμε σε συνεργασία και με άλλους για να μην δημιουργηθεί ακόμα και μάλιστα τέτοιο πρόβλημα σε όλους μας. Μέχρι λίγα χρόνια πριν σχεδόν κανένας σύλλογος δεν είχε φάκελο πλήρη στην Περιφέρεια και με αφορμή κάποια επιχορήγηση μερικοί (λίγοι) τον ετοίμασαν διότι ήταν προϋπόθεση για την εκταμίευση του ποσού. Κάποιοι θα το κάνουν εύκολα καθώς έχουν και λογιστή που αμείβουν ως σύλλογοι, αλλά οι περισσότεροι που δεν έχουν αυτή την πολυτέλεια και είναι σε μορφή ακόμη όπως όταν ιδρύθηκαν (και είναι η μεγάλη πλειοψηφία πανελλαδικά) θα έχουν ως φαίνεται πρόβλημα που ελπίζουμε να το κατανοήσει το υπ. οικονομικών και να μην προχωρήσουν σε τέτοιου είδους μέτρα, όπως γνωστοποιούν και οι ενώσεις λογιστών. Είμαστε σε επικοινωνία με τον πρόεδρο του Οικονομικού Επιμελητηρίου, ο οποίος έκανε σήμερα σχετική παρέμβαση για παράταση της προθεσμίας μέχρι και το τέλος του έτους. Περισσότερα στη σελίδα των πληροφοριακών συστημάτων Δημόσιας διοίκησης για το Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων (ανακοίνωση της 1ης Οκτωβρίου 2019) Εκεί που γράφει “Συχνές ερωτήσεις /απαντήσεις για το Μητρώο πραγματικών Δικαιούχων” φαίνονται και οι κυρώσεις. https://www.gsis.gr/…/epi…/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon

Η απόφαση

Με την υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2443/Β/2019), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2718/Β/2019), προσδιορίζονται οι υπόχρεοι και ρυθμίζονται οι προθεσμίες και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην ηλεκτρονική τοποθεσία: https://www.gsis.gr/…/epiheir…/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να ανατρέχουν και για περισσότερες πληροφορίες. Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των νομικών οντοτήτων, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης.

Εφιστούμε την προσοχή σας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων των υπόχρεων Σωματείων, Συλλόγων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προσδιορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019 και παρακαλούμε για τη δρομολόγηση των ενεργειών εκ μέρους των φορέων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις σε συνεργασία με τους/τις λογιστές/στριες τους.

Δηλώνονται ως πραγματικοί δικαιούχοι ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας του κάθε συλλόγου.
Τα υποχρεωτικά στοιχεία που καταχωρούνται στο σύστημα είναι: Ονοματεπώνυμο, ΑΔΤ, διεύθυνση, αριθμός σταθερού και κινητού τηλεφώνου, mail, καθώς και τι εκπροσωπεί στο σύλλογο. Πιθανόν να ζητηθούν και τα ΑΦΜ των παραπάνω παραγόντων για εισδοχή στο σύστημα. Σε κάθε περίπτωση, είναι σκόπιμο να ζητηθεί και η γνώμη ενός λογιστή.
Η μη συμμόρφωση συνεπάγεται τη δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων. Περαιτέρω, σε περίπτωση παράβασης της υποχρέωσης ειδικού μητρώου εγγραφής και τήρησης στο Κεντρικό Μητρώο, με απόφαση της Αρχής επιβάλλεται σε βάρος των υπόχρεων νομικών προσώπων και οντοτήτων πρόστιμο δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ και τίθεται προθεσμία για τη συμμόρφωσή τους. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης ή υποτροπής, το πρόστιμο διπλασιάζεται.

Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην ηλεκτρονική τοποθεσία:https://www.gsis.gr/…/epiheir…/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να ανατρέχουν και για περισσότερες πληροφορίες. Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των νομικών οντοτήτων, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης.

Περισσότερα στο https://www.taxheaven.gr/news/news/view/id/45023

Το (ΦΕΚ Β’ 2443/20.06.2019) https://www.gsis.gr/…/%CE%A6%CE%95%CE%9A%202443%20%CF%84%CE… της απόφασης θα σταλεί σε όλους τους συλλόγους μαζί με όλα τα στοιχεία της απόφασης και τις ενέργειες της ΟΛΣΑ. Για περισσότερες πληροφορίες στο τηλέφωνο, 6971752663.

ΠΗΓΗ: ΟΛΣΑ
Please follow and like us:
fb-share-icon