ΣΤΗΝ ΑΦΕΤΗΡΙΑ Ο ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ


Ο ΦΙΛΟΠΡΟΟΔΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ (Φ.Ο.Β), και η ΕΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ
Σ.Ε.Γ.Α.Σ. ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ ( Ε.Α.Σ Σ.Ε.Γ.Α.Σ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ ), διοργανώνουν αγώνα σε Δημόσιο
Δρόμο, τιμώντας αυτούς που έπεσαν ηρωικά στη μάχη του Αίπους για την απελευθέρωση
της Χίου, με την επωνυμία «ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ AIΠΟΥΣ 2019», με τους παρακάτω όρους :

1. ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : Αγώνας σε Δημόσιο Δρόμο.
2. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ: Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
3. ΤΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ : Αίπος, Χίος
Αφετηρίες: Σύμφωνα με το συνημμένο σχεδιάγραμμα.
Τερματισμός : Το Μνημείο Ηρώων Αίπους.

«ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ 2019» – 2 –
4. ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ – ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ – ΗΛΙΚΙΕΣ :
ΑΠΟΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΗΛΙΚΙΕΣ
3.000Μ ΑΝΔΡΩΝ ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2004 και
μεγαλύτεροι

3.000Μ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2004 και
μεγαλύτερες

1.500Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2005-
2006

1.500Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2005-
2006

1.500Μ ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθέντες τα έτη 2007-
2008-2009

1.500Μ ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β( ( με ΔΕΛΤΙΟ ΣΕΓΑΣ & ΕΛΕΥΘΕΡΗ

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ )

Οι γεννηθείσες τα έτη 2007-
2008-2009

5. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ :
Η εκκίνηση -σύμφωνα με το συνημμένο πρόγραμμα- για τα αγωνίσματα των 1.500μ των
κατηγοριών ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ Β, ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ Β, ΠΑΜΠΑΙΔΩΝ , ΠΑΓΚΟΡΑΣΙΔΩΝ ,θα γίνεται
διαδοχικά και ανά 5΄, με πρώτη εκκίνηση στις 10.20 . Αντίθετα για τις κατηγορίες Ανδρών &
Γυναικών υπάρχει κοινή εκκίνηση στις 10.40.
6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ :
Στα παραπάνω αγωνίσματα, δικαίωμα συμμετοχής έχουν,αθλητές –τριες των σωματείων της
δύναμης του ΣΕΓΑΣ, καθώς και όλοι οι ελεύθερα ασκούμενοι –νες, με την προϋπόθεση όσων
αναφέρει η παρ.10 της προκήρυξης.

7. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ :
 Για τους αθλητές-τριες των σωματείων:
Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται ηλεκτρονικά στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ( Σύλλα 8
Δημοτικό Στάδιο Χίου και στο e-mail.: segaschios-samos@otenet.gr ) , μέχρι και την
Πέμπτη 14/11/2019 στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται στην προκήρυξη.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για να είναι έγκυρες θα πρέπει απαραίτητα να φέρουν σφραγίδα και
υπογραφή από τον Πρόεδρο και το Γ. Γραμματέα του σωματείου.
Ο εκπρόσωπος του σωματείου, θα πρέπει να έχει μαζί του τα Αθλητικά Δελτία των αθλητών
-τριών καθώς και τις κάρτες υγείας.
 Για τα Δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια :
Οι δηλώσεις θα αποστέλλονται μονο ηλεκτρονικά στο ειδικό έντυπο που επισυνάπτεται στην
προκήρυξη στην ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ ( Σύλλα 8 Δημοτικό Στάδιο Χίου ) και στο e-mail.:
segaschios-samos@otenet.gr ) , μέχρι και την Τετάρτη 13/11/2019.
Οι δηλώσεις συμμετοχής για να είναι έγκυρες θα πρέπει να φέρουν σφραγίδα και υπογραφή
από το Διευθυντή του Σχολείου.
Οι συνοδοί των Σχολείων θα πρέπει να έχουν μαζί τους, συγκεντρωτική κατάσταση
των μαθητών τους.
Η απόδειξη της ηλικίας των μαθητών-τριών (κάτω των 18 ετών ), εάν συμμετέχουν με το
σχολείο τους, μπορεί να γίνει και με την συγκεντρωτική κατάσταση.
 Για τους ελεύθερα ασκούμενους
Οι δηλώσεις συμμετοχής μπορούν να γίνουν και την ημέρα των αγώνων από τις 09.00 –
09.40, στα Γραφεία του ΦΟΒ, στην πλατεία Αγ. Γεωργίου Βροντάδου, παίρνοντας αριθμό
συμμετοχής και καρτελάκι για το σακίδιο με τα ρούχα.

«ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ 2019» – 3 –
Οι συμμετέχοντες – εκτός μαθητών-τριών και αθλητών-τριών των σωματείων του ΣΕΓΑΣ- θα
πρέπει να έχουν μαζί τους οποιοδήποτε επίσημο δημόσιο έγγραφο που να αποδεικνύει την
ηλικία τους.
Η οριστικοποίηση όλων ανεξαιρέτως των συμμετεχόντων στους αγώνες, θα γίνεται
υποχρεωτικά, με την παρουσία τους στο χώρο κλήσης μπροστά στα Γραφεία του ΦΟΒ
( Πλατεία Αγ. Γεωργίου ) την ημέρα των αγώνων από 09.00-09.40.
8. ΕΠΑΘΛΑ
Στους τρείς πρώτους νικητές και τις τρείς πρώτες νικήτριες κάθε κατηγορίας θα δοθούν
έπαθλα.
Στους 1 ο -1 η : Αναμνηστικό των αγώνων -Χρυσό μετάλλιο –Δίπλωμα
Στους 2 ο -2 η : Ασημένιο Μετάλλιο –Δίπλωμα
Στους 3 ο -3 η : Χάλκινο Μετάλλιο-Δίπλωμα
Επίσης, μετά το τέλος του αγώνα στον χώρο του Μνημείου, όλοι οι συμμετέχοντες θα λάβουν
αναμνηστικό δίπλωμα συμμετοχής .
9. ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ :
1. Στους αγώνες θα ισχύσουν οι επίσημοι κανονισμοί του ΣΕΓΑΣ 2018-2019.
2. Ότι δεν προβλέπεται από την προκήρυξη θα ρυθμίζεται από τον Τεχνικό Υπεύθυνο των
Αγώνων.
10. ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ
o Οι αθλητές-τριες των σωματείων θα πρέπει να έχουν εξετασθεί ιατρικώς με την φροντίδα
και την ευθύνη των σωματείων τους, όπως ορίζει ο Ν. 2725/99 πρίν από τους αγώνες.
o Ειδικά για την βεβαίωση Υγείας αθλητών-τριών των σωματείων, ισχύουν τα εξής :
I. Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «νέας έκδοσης», θα πρέπει να
έχουν ξεχωριστά θεωρημένη την Κάρτα Υγείας Αθλητή.
II. Οι αθλητές – αθλήτριες οι οποίοι έχουν δελτίο Σ.Ε.Γ.Α.Σ. «παλαιάς έκδοσης» και δεν
έχουν μέχρι σήμερα θεωρήσει από γιατρό την Κάρτα Υγείας Αθλητή, για τους αθλητές
αυτούς ισχύει η πιστοποίηση της υγείας τους (ιατρική θεώρηση) στη πίσω όψη του
δελτίου τους μέχρι και τη λήξη της.
III. Η Κάρτα Υγείας Αθλητή, θεωρείται από νομαρχιακό νοσοκομείο ή κέντρο υγείας ή
αγροτικό ιατρείο ή υγειονομική στρατιωτική μονάδα ή από ιατρούς έχοντες
οποιαδήποτε σχέση με το Δημόσιο ή Ν.Π.Δ.Δ. (όπως ίσχυε μέχρι 8/9/2018).
IV. Η πιστοποίηση υγείας των αθλητών – αθλητριών, για τις παραπάνω περιπτώσεις,
ισχύει για ένα (1) έτος από την ημερομηνία της ιατρικής θεώρησης.
o Οι ανεξάρτητοι δρομείς, που δεν έχουν Αθλητικό Δελτίο, και οι μαθητές-τριες, θα
πρέπει να εξεταστούν πριν τους αγώνες, από γιατρό, με ευθύνη δική τους ή των
γονέων/κηδεμόνων τους.
o Κάθε δρομέας συμμετέχει στη διοργάνωση με δική του ευθύνη και φέρει την πλήρη
ευθύνη της συμμετοχής του όσον αφορά στη φυσική του κατάσταση και την ικανότητά
του να συμμετάσχει.
o Οι διοργανωτές του αγώνα δεν φέρουν καμία ευθύνη σε περίπτωση τραυματισμού, ζημίας
ή άλλου είδους βλάβης που μπορεί να υποστεί ο συμμετέχων στη διοργάνωση.
o Επομένως, από τους διοργανωτές, δεν θα ζητηθούν ιατρικές βεβαιώσεις για
κανένα αθλητή-τρια, αφού όλοι οι συμμετέχοντες-χουσες, αγωνίζονται με δική
τους αποκλειστική ευθύνη και οι ανήλικοι ( κάτω των 18 ετών ) με ευθύνη των
γονέων/κηδεμόνων τους ή των συνοδών τους.

«ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ 2019» – 4 –
11. ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
o Για τους συμμετέχοντες στον αγώνα, που επιθυμούν να μετακινηθούν από την
πόλη της Χίου στο Φαφάλειο, θα υπάρχει λεωφορείο. Ώρα αναχώρησης από το
Δημαρχείο Χίου 08.45. Επιστροφή από το Αίπος για την πόλη της Χίου 12.00.
o ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΣΤΙΣ ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ : Η μεταφορά αθλητών-τριών από
την πλατεία Αγ. Γεωργίου ( ΦΑΦΑΛΕΙΟ ΣΤΑΔΙΟ ΒΡΟΝΤΑΔΟΥ ) στις αφετηρίες,
θα γίνει στις 09.45 με λεωφορείο το οποίο θα διαθέσουν οι διοργανωτές.
o ΣΤΑΘΜΟΣ ΝΕΡΩΝ : Εμφιαλωμένα νερά ( 0,5λ ) θα υπάρχουν στον τερματισμό.
o ΙΑΤΡΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΑΓΩΝΑ: Πίσω από τον τελευταίο αθλητή –τρια θα
ακολουθεί ασθενοφόρο επανδρωμένο με προσωπικό.
o ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΑ ΑΘΛΗΤΩΝ : Οι συμμετέχοντες θα πρέπει να έχουν
μαζί τους σακίδια για να τοποθετήσουν τα ρούχα που θα αφήσουν πρίν την
εκκίνηση, στα λεωφορεία που θα τους μεταφέρουν. Η παραλαβή των σακιδίων
θα γίνει στον χώρο του Τερματισμού.
Προσοχή!!: Πάνω στο σακίδιο θα πρέπει να αναγράφεται με ευκρίνεια ο
αριθμός συμμετοχής του αθλητή-τριας.
Οι διοργανωτές δεν θα φέρουν καμία απολύτως ευθύνη για τυχόν απώλειες
αντικειμένων αξίας.
o ΠΡΟΘΕΡΜΑΝΣΗ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ : Η προθέρμανση – προετοιμασία των
αθλητών-τριών θα γίνει στην Πλατεία Αγ. Γεωργίου.
o ΠΡΟΣΟΧΗ!!! ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η συμμετοχή στον αγώνα σε μη έγκυρα
εγγεγραμμένους δρομείς ή δρομείς που δεν διαθέτουν αριθμό συμμετοχής.
12. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΩΝ:
Α. Οι συμμετέχοντες αποδέχονται ότι τα προσωπικά τους δεδομένα, μπορούν να
παρέχονται σε τρίτους για τους σκοπούς χρονομέτρησης, σύνταξης καταλόγου
αποτελεσμάτων, καθώς και της δημοσίευσής τους στο διαδίκτυο. Τα δεδομένα
προσωπικού χαρακτήρα όλων των συμμετεχόντων, που προκύπτουν από τις
δηλώσεις συμμετοχής τους(προφορικές ή γραπτές), θα αποθηκεύονται και θα
χρησιμοποιούνται για σκοπούς, που συνδέονται αποκλειστικά και μόνο με τη
διεκπεραίωση του αγώνα. Με την δήλωση συμμετοχής, ο καθένας και η καθεμία
που συμμετέχει συμφωνεί ότι τα δεδομένα του/της είναι αποθηκευμένα και θα
χρησιμοποιηθούν για τους σκοπούς του αγώνα.
Β. Οι συμμετέχοντες στη διοργάνωση συναινούν στη χρήση της εικόνας τους
κατά τη διάρκεια του αγώνα από τους διοργανωτές, χορηγούς ή άλλους
συνεργάτες της διοργάνωσης για σκοπούς που εξυπηρετούν την προβολή της,
χωρίς κανένα δικαίωμα σε ολική ή μερική αποζημίωση για το λόγο αυτό.

«ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ 2019» – 5 –
Για το Δ.Σ του ΦΟΒ Για το Δ.Σ της
ΕΑΣ ΣΕΓΑΣ ΧΙΟΥ-ΣΑΜΟΥ

Πολύδωρος Στείρος Κώστας Τριαντάφυλλος

 

«ΔΡΟΜΟΣ ΘΥΣΙΑΣ ΑΙΠΟΥΣ 2019»
Σάββατο 16 Νοεμβρίου 2019
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΩΝΩΝ

09.00-09.40 ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ, ΟΡΙΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΔΗΛΩΣΕΩΝ &
ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΑΡΙΘΜΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΕΣ-ΤΡΙΕΣ ( ΜΠΡΟΣΤΑ ΑΠΟ ΤΑ
ΓΡΑΦΕΙΑ ΤΟΥ ΦΟΒ).

09.45 ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΘΛΗΤΩΝ ΑΠΟ ΠΛΑΤΕΙΑ ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ( ΦΟΒ ) ΣΤΙΣ

ΑΦΕΤΗΡΙΕΣ

10.20 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1.500μ. ΠΠΒ΄
10.25 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1.500μ ΠΚΒ΄
10.30 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1.500μ ΠΠΑ΄
10.35 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 1.500μ ΠΚΑ΄
10.40 ΕΚΚΙΝΗΣΗ 3.000μ ΑΝΔΡΩΝ & ΓΥΝΑΙΚΩΝ
11.15 ΑΠΟΝΟΜΕΣ ΕΠΑΘΛΩΝ ΜΠΡΟΣΤΑ ΣΤΟ ΜΝΗΜΕΙΟ ΗΡΩΩΝ.
12.00 ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟΥ ΑΠΟ ΑΙΠΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΟΛΗ

 

Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: