Συνεχίζει με Χούλη ο Ιστορικός ΦΑΡΟΣ- (Όλο το ΔΣ)


Μετά τις αρχαιρεσίες της 8 ης Δεκεμβρίου 2019, ο Μορφωτικός Σύνδεσμος Βαρβασίου Χίου
Βιβλιοθήκη ο Φάρος απέκτησε καινούργιο Διοικητικό Συμβούλιο με την εξής σύνθεση :
Πρόεδρος : Χούλη Γεωργία
Αντιπρόεδρος και Έφορος Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Μουσειακών Συλλογών:
Μπουλαζέρη Ερατώ
Γενική Γραμματέας: Ροδάκη Χρυσάνθη
Ταμίας: Χούλη Αικατερίνη
Έφοροι Χορευτικού: Δημητρούλη Χρυσάνθη και Κοντός Νικόλαος
Έφοροι Χορωδιακών και Μουσικών Τμημάτων : Χαμέτης Βασίλειος και π. Ιωάννης Μπογής
Έφορος Αθλητισμού ( Σκάκι, Επιτραπέζια Αντισφαίριση) : Ραπτόπουλος Παναγιώτης
Αναπληρωματικά μέλη : Μουτάφη Γεωργία, Κώσταλος Νικόλαος, Μαγγανά Θεοδώρα,
Μπόχτης Ευάγγελος και Τριπολίτη Άννα, οι οποίοι προΐστανται του Εθελοντικού Τμήματος.
Υπεύθυνος Τμήματος Ζωγραφικής : π. Ιωάννης Μπογής
Υπεύθυνη Θεατρικής Ομάδας : Ροδάκη Χρυσάνθη
Υπεύθυνες Εκδρομικού Τμήματος: Χούλη Αικατερίνη, Μαγγανά Θεοδώρα, Ροδάκη
Χρυσάνθη
Υπεύθυνοι Ιματιοθήκης : Χούλη Αικατερίνη, Δημητρούλη Χρυσάνθη, Μουτάφη Γεωργία και
Κοντός Νικόλαος
Βοηθός Εφόρου Εκδόσεων, Βιβλιοθήκης και Μουσειακών Συλλογών: Κώσταλος Νικόλαος
Βοηθοί Εφόρων Χορού: Μπόχτης Ευάγγελος και Μουτάφη Γεωργία

Η θητεία του διοικητικού συμβουλίου είναι τριετής.

 

Please follow and like us:
fb-share-icon