Ζούμε Ιστορικές στιγμές μετά από 107 χρόνια


Για πρώτη φορά μετά από 107 χρόνια
παραδίδεται στον Ελληνικό Στρατό από τη
Βιβλιοθήκη Χίου Κοραής για λίγες ώρες και
παρελαύνει η πρώτη υψωθείσα ιστορική σημαία
της απελευθερώσεως της Χίου το 1912, που
διεσώθη από το Γεώργιο Χωρέμη και
παραδόθηκε το 1966 στο Μουσείο της
Βιβλιοθήκης.
Η νεαρή δεσποινίδα Ευγενία Μαδιά , κόρη του
ιατρού Κωνσταντίνου Μαδιά, αντιλαμβανόμενη
τον ελληνικό στόλο να καταφθάνει, κατάφερε
μέσα στο σύντομο αυτό χρονικό διάστημα να
κατασκευάσει ελληνική σημαία με κομμάτια
υφάσματος που βρήκε πρόχειρα. Η ίδια
προσήλθε στις 1:00 μ.μ. στο Φρουραρχείο
κρατώντας την σημαία και προτείνοντας να
ανυψωθεί αυτή σε αντικατάσταση της προ
ολίγου καταβιβασθείσας τουρκικής.
Ο φρούραχος συγκινημένος διέταξε την
παράταξη της φρουράς προς απόδοση τιμών, ενώ
η νεαρή κοπέλα ύψωσε την ελληνική σημαία μέσα
σε ατμόσφαιρα ενθουσιασμού, ζητωκραυγών και
χειροκροτημάτων από το πλήθος κόσμου που
βρίσκονταν ήδη συγκεντρωμένο στο Φρουραχείο.
Please follow and like us:
fb-share-icon