Δωρεάν Διανομή Ειδών Διατροφής, Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής


Διανομή Ειδών Διατροφής, Καθαριότητας και Ατομικής Υγιεινής
Ανακοινώνεται ότι στο πλαίσιο εφαρμογής του επισιτιστικού προγράμματος-Ταμείο
Ευρωπαϊκής Βοήθειας Απόρων/(ΤΕΒΑ) που υλοποιεί το Υπουργείο Εργασίας και
Κοιν. Αλληλεγγύης και τοπικά συντονίζει ο Δήμος Χίου, θα διανεμηθούν τις
επόμενες ημέρες, από τον Δήμο Χίου, είδη διατροφής, καθώς επίσης και είδη
καθαριότητας και ατομικής υγιεινής ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ
ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥΣ ΤΟΥ ΕΠΙΣΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ/ΤΕΒΑ, των οποίων το νοικοκυριό
απαρτίζεται από 5 τουλάχιστον μέλη (5μελές και άνω) από την Δευτέρα 25/11/19
έως και τη Τετάρτη 27/11/2019.
Οι δικαιούχοι μπορούν να προσέρχονται στο χώρο
του Κοινωνικού Παντοπωλείου Δήμου Χίου (περιφερειακός δρόμος πόλης, περιοχή
<<Καστρομηνάς>>) για την παραλαβή τους, κατά το ακόλουθο πρόγραμμα: Δευτέρα
25/11/19 και ώρα 09.00΄–14.00΄ Τρίτη 26/11/19 και ώρα 09.00΄-14.00΄ και Τετάρτη
27/11/19 και ώρες 09.00΄–14.00΄& 17.00΄- 20.00 Οι δικαιούχοι θα πρέπει να
προσέρχονται με την Αστυνομική τους Ταυτότητα και το έντυπο ένταξής τους στο
πρόγραμμα ΚΕΑ (Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης), όπου πρέπει να έχουν
δηλώσει τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα ΤΕΒΑ).
Περισσότερες πληροφορίες παρέχονται από το Κοιν. Παντοπωλείο Δήμου Χίου, στα
τηλ.: 2271351753 και 2271351754

 

Please follow and like us:
fb-share-icon