ΟΜΗΡΙΚΗ ΑΚΑΔΗΜΙΑ-ΨΗΦΙΣΜΑ
Εν Αθήναις, σήμερον, 16ην Οκτωβρίου 2020 συνήλθεν εκτάκτως η
Οργανωτική Επιτροπή της Euroclassica – Ομηρικής Ακαδημίας και ακούσασα
παρά της Διευθύντριας της Ομηρικής Ακαδημίας το θλιβερόν άγγελμα της εις
Κύριον εκδημίας της Μεγάλης Ευεργέτιδος της Ελλάδος και ιδιαιτέρως της Χίου,
Ματρώνας (Μάτι) Ξυλά – Egon, έκανε σύντομη αναφορά στο μεγαλειώδες έργο
της εκλιπούσης στα ελληνικά γράμματα, στον ελληνικό πολιτισμό στη διαχρονική
του ροή, ιδιαιτέρως στη Βυζαντινή Ιστορία και Πολιτισμό, τις γενναιόκαρδες
χορηγίες και στη συνεχή ευποιΐα της και αποφασίζει τα εξής:
1. Να τηρηθεί ενός λεπτού σιγή προσευχητική στη μνήμη της
2. Να ενημερωθεί το Δ.Σ. της Euroclassica και οι εκπρόσωποί της και να
αφιερωθεί ένα τμήμα του προγράμματος της προσεχούς Ομηρικής
Ακαδημίας στη μνήμη της και να τιμηθεί μεταθανατίως για την σπουδαία
συμβολή της στην επιτυχή διεξαγωγή των ετήσιων παγκοσμίων συνεδρίων
που διεξάγονται στο Ομήρειον Πνευματικόν Κέντρον του Δήμου Χίου, είναι
δωρεά και χορηγία των αειμνήστων γονέων της.
3. Τέλος να διαβιβασθούν θερμά συλλυπητήρια στα παιδιά και εγγόνια της
μεταστάσης μαζί με την ευγνωμοσύνη μας.

Αθήνα, 16-10-2020

Δρ. Μαρία Ελευθερία Γ. Γιατράκου
επ. Α ́ Αντιπρόεδρος EUROCLASSICA
Διευθύντρια της ΟΜΗΡΙΚΗΣ ΑΚΑΔΗΜΙΑΣ

Μαριάννα Γεωργούντζου – Νικητοπούλου
Γενική Γραμματέας και Συντονίστρια
Σπουδών της Ομηρικής Ακαδημίας

 Please follow and like us:
Αρέσει σε %d bloggers: