Ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής Πυροσβεστικής Διοίκησης Β. Αιγαίου
Σας γνωρίζουμε ότι από 02-02-2021 ανέλαβε καθήκοντα Διοικητή Περιφερειακής
Πυροσβεστικής Διοίκησης Βορείου Αιγαίου ο Αρχιπύραρχος Χριστόφορος Μπόκας του
Κων/νου, μετά την πρόσφατη προαγωγή του προερχόμενος από την Διοίκηση Πυροσβεστικών
Υπηρεσιών Νομού Αιτολωκαρνανίας, όπου ήταν μέχρι πρότινος Διοικητής.
Έχει υπηρετήσει σε Υπηρεσίες της Αττικής και Πειραιά, στην Άρτα, στην Ιτέα και ως
Διοικητής της Π.Υ. Αγρινίου, της Π.Υ. Ναυπάκτου και της Π.Υ. Μεσολογγίου.

Ο προκάτοχός του, Αρχιπύραρχος Θεοφιλόπουλος Κων/νος του Σταματίου μετατέθηκε στην
Αττική ως Διοικητής αυτής.

Γραφείο Τύπου

Περιφερειακής

 Please follow and like us:
fb-share-icon