Να καταργηθούν όλα τα hot spot-Να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις


Προτάσεις Εργατικού Κέντρου Χίου για το προσφυγικό-μεταναστευτικό ζήτημα
Ως Εργατικό Κέντρο Χίου είμαστε υπέρμαχοι σε όλες τις κινήσεις που γίνονται σχετικά με την σωστή και ορθή
επίλυση του προσφυγικού-μεταναστευτικού από όπου και αν προέρχονται.
Είμαστε αντίθετοι στην προσπάθεια που γίνεται από την κυβέρνηση για την δημιουργία μιας νέας δομής τύπου
ΒΙΑΛ 5000 και πλέον προσφύγων-μεταναστών στην περιοχή του Αίπους. Μια απόφαση που μεταφέρει αντί να
λύνει το πρόβλημα από την περιοχή του Χαλκειούς στη περιοχή του Αίπους (Πυτιός). Τέτοιου είδους αποφάσεις
χωρίς την έγκριση των τοπικών κοινωνιών δημιουργούν αντιπαλότητα και πολλές φορές μίσος κατά των
συγκεκριμένων προβλημάτων και όχι λύσεις. Είμαστε αντίθετοι σε όλους αυτούς που προσπαθούν να
αποκομίσουν πολιτικά οφέλη από την διαχείριση αυτού του κοινωνικού ζητήματος. Καλούμε όλους τους
αρμόδιους που δημιούργησαν αυτό το πρόβλημα (Ελληνική Κυβέρνηση, Ευρωπαϊκή Ένωση, ΝΑΤΟ, τρίτες
χώρες, οικονομικούς παράγοντες, ΜΚΟ κτλ) να δώσουν άμεση λύση ώστε να σταματήσουν άμεσα οι πολεμικές
συρράξεις και οι διώξεις στα κράτη αυτά, αλλαγή πολιτικής που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς επίσης
τήρηση της συμφωνίας από τη γείτονα χώρα (Τουρκία) για να σταματήσουν οι προσφυγικές-μεταναστευτικές
ροές.

Ζητάμε:
 Να καταργηθούν όλα τα hot spot τύπου ΒΙΑΛ, όχι άλλο κέντρο/καταυλισμός
στο νησί μας.
 Να απλοποιηθούν οι διαδικασίες χορήγησης ταξιδιωτικών εγγράφων στους δικαιούχους πρόσφυγες-
μετανάστες έτσι ώστε να απεγκλωβιστούν από τα νησιά μας και να ταξιδέψουν στις χώρες που επιθυμούν.
 Να υπάρξουν ανθρώπινες συνθήκες διαβίωσης για το διάστημα που θα παραμείνουν στο νησί μας (υγεία,
παιδεία, πρόνοια).
 Να υπάρξει ουσιαστική μέριμνα για τα ασυνόδευτα παιδιά.
 Να γίνουν σωστές υποδομές για τους εργαζόμενους μας που απασχολούνται σε αυτές τις δομές (πρόσληψη,
ασφάλεια).
 Να δοθούν άμεσα αποζημιώσεις στους κατοίκους των περιοχών που έχουν υποστεί πάσης φύσεως ζημιές.

Για το Εργατικό Κέντρο Χίου

 

Please follow and like us:
fb-share-icon