Στον «αέρα» η προκήρυξη πρόσληψης 370 στο Υπουργείου Μετανάστευσης & Ασύλου

Αναρτήθηκε στο www.migration.gov.gr και στη Διαύγεια (ΑΔΑ: ΨΜΕ246ΜΔΨΟ-0ΣΑ) η προκήρυξη του διαγωνισμού πρόσληψης 370 ατόμων με σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, με διάρκεια τρία έτη και

Περισσότερα

ΑΣΕΠ: 370 θέσεις για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

Προκήρυξη διαγωνισμού πρόσληψης 370 συμβασιούχων για τις ανάγκες του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου    Στην πρόληψη 370 ατόμων με σύμβαση

Περισσότερα

ΕΚΤΑΚΤΟ: Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου αναζητά προσωπικό

Ο Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Ι. Μουτζούρης, στο πλαίσιο αντιμετώπισης επειγόντων περιστατικών και για την αποσυμφόρηση των εξωτερικών ιατρείων των

Περισσότερα

Πανεπιστήμιο Αιγαίου: (1) θέσης συνεργάτης/ιδα Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης

Ο Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστημίου Αιγαίου στο Πλαίσιο υλοποίησης του Έργου «ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΣΚΕΨΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ» με κωδικό ΕΛΚΕ

Περισσότερα

Ελληνική ΜΚΟ αναλαμβάνει να πληρώσει υπάλληλο του Σκυλίτσειου

Η Διοίκηση του Γενικού Νοσοκομείου Χίου «Σκυλίτσειο» εκφράζει τις βαθύτατες της ευχαριστίες προς την οργάνωση «Αποστολή ΑΝΘΡΩΠΟΣ»* , η οποία

Περισσότερα