ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ: Κάλυψη κενών με κατατακτήριες εξετάσεις
Το Μουσικό Σχολείο Χίου γνωστοποιεί ότι προκηρύσσει κατατακτήριες εξετάσεις για την
πλήρωση κενών θέσεων μαθητών, στις τάξεις Β΄ και Γ΄ Γυμνασίου, καθώς και την Α΄ B, Γ’ Λυκείου,
του σχολικού έτους 2020 – 2021. Η προκήρυξη γίνεται σύμφωνα με την εγκύκλιο 58167/Δ2/13-04-
2018 απόφασης Υπουργού Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων «Λειτουργία Μουσικών
Σχολείων», ΦΕΚ τ.Β 1371/24-04-2018.
Συγκεκριμένα προκηρύσσει δύο (2) κενές θέσεις στη Β΄ Γυμνασίου, δύο (2) κενές θέσεις στη
Γ΄ Γυμνασίου και δύο (2) κενές θέσεις στην Α΄ Λυκείου, δύο (2) κενές θέσεις στη Β΄ Λυκείου, δύο (2)
κενές θέσεις στη Γ΄ Λυκείου.
Οι κατατακτήριες αυτές εξετάσεις θα διενεργηθούν από επιτροπή καθηγητών στο χώρο
του Σχολείου την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11:00 π. μ.
Τα μαθήματα που θα εξεταστούν οι υποψήφιοι είναι:
Για τη Β’ Γυμνασίου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη και
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
Για τη Γ’ Γυμνασίου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. Ιστορία της Μουσικής
ε. Μουσικό όργανο επιλογής
Για την Α Λυκείου:
α. Ευρωπαϊκή Μουσική – Θεωρία και πράξη Εισαγωγή στην Αρμονία
β. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική – Θεωρία και πράξη και
γ. τα υποχρεωτικά όργανα (Πιάνο και Ταμπουράς)
δ. Ιστορία της Μουσικής

ε. Μουσικό όργανο επιλογής

Για τη Β Λυκείου:
α. Αρμονία
β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. τα υποχρεωτικό όργανο (Πιάνο)
ε. Ιστορία της Μουσικής
στ. μουσικό όργανο επιλογής
Για τη Γ Λυκείου:
α. Αρμονία
β. Ανάπτυξη Ακουστικών Ικανοτήτων
γ. Ελληνική παραδοσιακή Μουσική
δ. Μορφολογία
ε. Ιστορία της Μουσικής
στ. μουσικό όργανο επιλογής
Την εξεταστέα ύλη των μαθημάτων μπορούν να την πληροφορηθούν από την ιστοσελίδα
του σχολείου : http://mousikochiou.mysch.gr/ , ή στο τηλέφωνο 2271081360 του Μουσικού
Σχολείου Χίου,.
Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι να προσέλθουν από ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ , 4 Σεπτεμβρίου 2020
έως το αργότερο την Τετάρτη 09 Σεπτεμβρίου 2020 (8:00 πμ – 13:00 μμ), στο Μουσικό Σχολείο για
να υποβάλουν σχετική αίτηση στη Γραμματεία του Σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΤΣΟΔΟΝΤΗΣ

 Please follow and like us:
fb-share-icon