ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID Κύρωση αναστολής λειτουργίας σε 7 επιχειρήσεις- 5 συλλήψεις

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΕΛΕΓΧΩΝ COVID-19 για την Τρίτη 02.11.2021
Οι αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες (ΕΛ.ΑΣ, Λιμενικό Σώμα, ΕΑΔ, ΔΙ.Μ.Ε.Α.,Σ.ΕΠ.Ε,
Περιφέρειες και Δημοτική Αστυνομία) διενήργησαν την Τρίτη 02.11.2021 συνολικά
83.589 ελέγχους και κατέγραψαν 342 περιπτώσεις παράβασης των μέτρων
επιδημιολογικού συναγερμού.
Συνολικά επιβλήθηκαν πρόστιμα ύψους 164.000€ και κύρωση αναστολής
λειτουργίας σε (7) επιχειρήσεις.

76.678
Η Ελληνική Αστυνομία επιφορτίστηκε με τον κύριο όγκο των ελέγχων

Α. Κυριότερες παραβάσεις:
1. Μη χρήση μάσκας σε εσωτερικούς χώρους/Μη τήρηση αποστάσεων
2.Μη ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού
καταναλωτών που επιτρέπεται να βρίσκονται εντός του καταστήματος
3.Παραβίαση καραντίνας.
4.Εξυπηρέτηση πελατών σε εσωτερικούς χώρους καταστημάτων εστίασης και
κέντρων διασκέδασης χωρίς την κατοχή πιστοποιητικού εμβολιασμού ή
νόσησης από την covid 19
83.589

7

342 164.000€

157

Β. Χαρακτηριστικές περιπτώσεις:

Περιφέρεια Αττικής
• Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμο ύψους 300€ σε ένα (1) κατάστημα για μη
ανάρτηση με έγγραφο ή ψηφιακό τρόπο του μέγιστου αριθμού
καταναλωτών που επιτρέπονται εντός του καταστήματος

Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης
• Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 2.000€ σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών για
εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό εμβολιασμού ή
νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες πρόστιμο ύψους
300€ έκαστος

Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
• Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 4.000€ σε (2) καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών
έκαστο για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό
εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες
πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος.
 Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμο ύψους 10.000€ σε κατάστημα υγειονομικού
ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας δεκατεσσάρων (14) ημερών για
υποτροπή.
• Η ΔΙ.Μ.Ε.Α. επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 900€ σε ένα (1)
κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος για μη χρήση μάσκας προστασίας
από τρείς (3) υπαλλήλους

Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
• Η ΕΛ.ΑΣ επέβαλε πρόστιμα συνολικού ύψους 6.000€ σε (3) καταστήματα
υγειονομικού ενδιαφέροντος και αναστολή λειτουργίας επτά (7) ημερών
έκαστο για εξυπηρέτηση πελατών χωρίς το απαραίτητο πιστοποιητικό

εμβολιασμού ή νόσησης. Επιπλέον, επιβλήθηκε στους εν λόγω πελάτες
πρόστιμο ύψους 300€ έκαστος.

Επικράτεια
 Η (ΔΙ.Μ.Ε.Α.) πραγματοποίησε τριάντα εννέα (39) ελέγχους σε αντικείμενα
για την εφαρμογή των μέτρων κατά του COVID-19, που έλαβαν χώρα σε
Αττική και Κεντρική Μακεδονία.
 Η ΕΛ.ΑΣ προχώρησε σε (5) συλλήψεις για παραβιάσεις σχετικά με τους
ειδικούς όρους λειτουργίας των επιχειρήσεων.
 Βεβαιώθηκε από την ΕΛ.ΑΣ (1) παράβαση για μη συμπλήρωση της
ηλεκτρονικής φόρμας PLF (Passenger Locator Form) από ταξιδιώτη.

Γ. Τετραψήφιο 1520:
Το 1520 δέχτηκε συνολικά εκατόν πενήντα επτά (157) κλήσεις, που αφορούσαν α)
σε ερωτήματα σχετικά με τα μέτρα και β) καταγγελίες για μη τήρηση των μέτρων, οι
οποίες διαβιβάστηκαν στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες.
Δ. Επιχειρησιακός προγραμματισμός:
Οι έλεγχοι συνεχίζονται σε όλη την επικράτεια με βασικό στόχο τη διασφάλιση της
εφαρμογής των ειδικών όρων λειτουργίας των επιχειρήσεων και επίκεντρο τις
περιοχές υψηλού εμπορικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα βρίσκονται σε εξέλιξη οι
έλεγχοι με αντικείμενο την εφαρμογή των μέτρων για την υποχρεωτικότητα
εμβολιασμού σε δομές υγείας και προνοιακές δομές, επιπλέον γίνονται εντατικοί
έλεγχοι για την κατοχή και εξακρίβωση της γνησιότητας των πιστοποιητικών
εμβολιασμού/νόσησης/ διαγνωστικών ελέγχων.Please follow and like us:
fb-share-icon