ΟΕΒΕ-LIVE: Υποχρεωτική Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων-mydata
Η Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών και Εμπόρων Χίου προς
ενημέρωση των μελών της, θα πραγματοποιήσει ηλεκτρονικές ημερίδες
με θέμα «Υποχρεωτική Τήρηση Ηλεκτρονικών Βιβλίων-mydata». Η
πρώτη ημερίδα-ενημέρωση θα γίνει την Τετάρτη 10 Μαρτίου και ώρα
17.00. . Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να στείλουν email με τα στοιχεία
τους (ονοματεπώνυμο και email) στην ηλεκτρονική διεύθυνση της
Ο.Ε.Β.Ε. (oebecxiou@gmail.com) για την κατοχύρωση της θέσης. Την
παραμονή της ημερίδας θα τους σταλεί σχετικό link και κωδικοί για την
είσοδο στην εφαρμογή Zoom. Η επόμενη ημερίδα με την ίδια
θεματολογία θα πραγματοποιηθεί στις 17 Μαρτίου 2021 και ώρα 17.00.
Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να ακολουθήσουν την ίδια διαδικασία.Please follow and like us:
fb-share-icon