ΓΙΑ ΛΟΓΟΥΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΟΙ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ ΥΠΟΒΑΛΛΟΥΝ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΚΑΙ ΤΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΤΡΟΠΟ (ΣΕ ΕΝΑ ΚΑΙ ΜΟΝΟ ΑΡΧΕΙΟ ΜΟΡΦΗΣ

.PDF ΜΕ ΟΡΙΟ ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΩΣ 20 MB- ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΤΟΥ ΕΝΟΣ ΑΡΧΕΙΑ ΔΕΝ ΘΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΠΟΨΗ) ΣΤΟ EMAIL: A.AMPANOUDI@DEDDΙE.GR KAI E.MONAKIS@DEDDIE .GR