2ο Γυμνάσιο Λύκειο Χίου: ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ & ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Ο Δήμος Χίου ενημερώνει ότι στα πλαίσια του έργου «Ενεργειακή
αναβάθμιση Λιβάνειου 2 ου Γυμνασίου Λυκείου Χίου», θα εκτελέσει
εργασίες στα δώματα των κτιρίων των σχολείων του 2 ου Γυμνασίου
Λυκείου.
Για την ομαλή διεξαγωγή των εργασιών σκυροδετήσεων που
πρόκειται να ακολουθήσουν, θα πραγματοποιηθεί ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ
ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ των οχημάτων και ΡΥΘΜΙΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ αυτών σε
τμήματα των οδών περιμετρικά των σχολείων, ήτοι Ανδρέα Μεσολογγίτη,
Παστρικάκη και Ρίτσου την Παρασκευή στις 25/09/2020 που θα
πραγματοποιηθούν οι εργασίες . Παρακαλούνται οι οδηγοί και οι
πεζοί να είναι πολύ προσεκτικοί.
Επίσημαίνεται λοιπόν ότι τα επιβατικά οχήματα και μηχανάκια, που
σταθμεύουν επί της οδού Ανδρέα Μεσολογγίτη, Παστρικάκη και Ρίτσου
θα πρέπει να απομακρυνθούν και να κυκλοφορούν σύμφωνα με τις
υποδείξεις και τις σημάνσεις επί τόπου για όλη τη διάρκεια διενέργειας
των εργασιών, για να μπορέσει να διεξαχθεί ομαλά η κατασκευή του
έργου.
Παρακαλούνται οι πεζοί και οι οδηγοί να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί
στα σημεία που θα εκτελούνται οι εργασίες. Επίσης να ακολουθούν τις
υποδείξεις του προσωπικού που απασχολείται στο έργο και τις
προσωρινές πινακίδες εργοταξιακής σήμανσης, καθώς και τις
προσωρινές σημάνσεις κυκλοφοριακής ρύθμισης.
Αντιλαμβανόμενοι τις δυσκολίες που πιθανόν να δημιουργηθούν
κατά την εκτέλεση του έργου, σας γνωρίζουμε ότι θα καταβληθούν όλες
οι απαραίτητες προσπάθειες για την ομαλή διέλευση των πεζών και των
οχημάτων.

Ο πρ/νος της Δ/νσης Τ. Υ. Δ. Χίου

κ.α.α.

Τσαγρής Παντελής

ΠΕ Πολιτικός Μηχανικός με βαθμό Α’

 Please follow and like us:
fb-share-icon