ΔΙΑΝΟΧ: Συναντήσεις με Προέδρους Κοινοτήτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΔΙΑΝΟΧ: Συναντήσεις με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων (ΒΙΝΤΕΟ)

Εφαρμόζοντας το Ολοκληρωμένο Σχέδιο Διαχείρισης Απορριμμάτων (ΟΣΔΑ) και κάνοντας
πράξη τις δεσμεύσεις της, η Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε. πραγματοποιεί ενημερωτικές συναντήσεις με
τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων. Ειδικότερα, την 11 η Φεβρουαρίου 2022, η
Δι.Α.Νο.Χ Α.Ε. πραγματοποίησε την πρώτη συνάντηση με τους παρέδρους των οικισμών
Πυργίου, Αρμολίων, Ελάτας, Καλαμωτής, Λιθίου, Μεστών και Ολύμπων.
Τα ζητήματα που συζητήθηκαν είναι τα εξής:
Α. Τρόποι για την ενεργή συμμετοχή του κάθε οικισμού μέσω των Προέδρων, όπως η
ανάπτυξη ‘πράσινης γωνίας’ σε νέα σημεία ώστε να αναβαθμιστούν τα χωριά και οι
κάτοικοι να απολαμβάνουν όμορφα σημεία στην περιοχή τους.
Β. Ενημέρωση για τον τρόπο συλλογής των ανακυκλώσιμων υλικών από τις παραλίες και τα
χωριά κατά τη θερινή περίοδο.
Γ. Σχεδιασμός και υλοποίηση που πραγματοποιείται για την τελική διάθεση των
συλλεγόμενων ανακυκλώσιμων υλικών από τις σχολικές μονάδες του νησιού.
Η ενεργή συμμετοχή όλων των οικισμών του νησιού συνοδευόμενη από προτάσεις και
τυχόν παρατηρήσεις, κρίνεται απαραίτητη για την επίτευξη του εθνικού στόχου
ανακύκλωσης. Κοινή μας δέσμευση η κάθετη ενημέρωση και συμμετοχή όλων μας στην
προστασία του περιβάλλοντος από το ένα άκρο του νησιού στο άλλο.Please follow and like us:
fb-share-icon