Καταγγελία: Ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες!!!

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Πρόσκληση για κάλυψη οργανικών θέσεων στην Ε.Ε σε
ειδικότητες στις οποίες δεν υπάρχουν διαθέσιμες ώρες!!!
Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. 2289/Ε1/11-1-2022(ΦΕΚ 1/τ. ΑΣΕΠ/11-1-2022,
ΑΔΑ: 65Μ846ΜΤΛΗΓ) υπουργική απόφαση, και την υπ’ αριθμ. πρωτ. 3563/Ε1/12-
1-2022 (ΑΔΑ: ΨΛΡΜ46ΜΤΛΗΞΝΛ) πρόσκληση καλούνται να υποβάλλουν αίτηση –
δήλωση προτιμήσεων περιοχών , οι υποψήφιοι που επιθυμούν να διοριστούν σε
κενές οργανικές θέσεις των σχολείων Α/θμιας και Β/θμιας Ειδικής Αγωγής και
Εκπαίδευσης.
Για τη ΔΔΕ Χίου φαίνεται ότι υπάρχουν δύο (2)κενές οργανικές θέσεις Ειδικής
Αγωγής. Η μία αφορά την ειδικότητα  ΠΕ04.02  (Χημικού) και η δεύτερη την
ειδικότηταΠΕ84(ΗλεκτρονικώνΜηχανικών).
Όμως από  τα  κενά  που  έχουν  αποτυπωθεί  μέχρι  τώρα,  δεν  υπάρχουν
ανάγκες  για  τις  συγκεκριμένες αλλά για άλλες ειδικότητες, οπότε αν κάποιοι
συνάδελφοι προσληφθούν δε θα έχουν αντικείμενο εργασίας στην Ε.Ε. Συνεπώς θα
είναι αδύνατον να τοποθετηθούν σε οργανική θέση για την οποία θα προσληφθούν!
Ρωτάμε  λοιπόν  με  βάση  ποια  λογική  εξαγγείλατε  κενά  σε  αυτές  τις ειδικότητες. Προφανώς η ΕΛΜΕΧίου είναι υπέρ του μαζικού διορισμού εκπαιδευτικών,
όμωςπρέπει  νακαλύπτονται  οι πραγματικές ανάγκες στα  σχολεία όπως  αυτές
αποτυπώνονταιαπότηΔΔΕ.
Για το Δ.Σ. ΕΛΜΕ Χίου
ΟΠρόεδρος            Γ.Γραμματέας
Σταυρινούδης Σταύρος   ΠρωάκηςΔημοσθένηςPlease follow and like us:
fb-share-icon
Αρέσει σε %d bloggers: