Ηλεκτρονικά ραβασάκια για τις οφειλές

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των συναλλασσομένων με το Δήμο Χίου, ενημερώνουμε ότι οι πολίτες
θα μπορούν να λαμβάνουν ατομικές ειδοποιήσεις από το ΔΗΜΟ ΧΙΟΥ ηλεκτρονικά και να
ενημερώνονται για υπηρεσίες και οφειλές μέσω γραπτών μηνυμάτων, e-mail ή και SMS.
Προκειμένου να ενεργοποιηθεί η συγκεκριμένη υπηρεσία, απαιτείται να συμπληρωθεί Έντυπο
Δήλωσης Αποστολής Ατομικής Ειδοποίησης.
Το έντυπο βρίσκεται στην ακόλουθη διεύθυνση Δήμος Χίου – Έσοδα (chios.gov.gr) ή εναλλακτικά σε
φυσική μορφή στα γραφεία των Δημοτικών Ενοτήτων, στα ΚΕΠ, στο Πρωτόκολλο του Δήμου Χίου
και στα Τμήματα Εσόδων και Ταμείου.
Η υποβολή του εντύπου μπορεί να γίνει:
Α) Με την υποβολή ηλεκτρονικού αιτήματος στην διεύθυνση tameio@chios.gov.gr , όπου θα
αποσταλεί συνημμένα το Έντυπο Δήλωσης Αποστολής Ατομικής Ειδοποίησης υπογεγραμμένο.
Β) Στα αρμόδια τμήματα Ταμείου και Εσόδων:
1. Δια ζώσης κατά τις εργάσιμες ώρες, 08:00 έως 14:00
Γ) Δια ζώσης στα προαναφερθέντα γραφεία, από τα οποία παρέλαβαν σε φυσική μορφή το έντυποPlease follow and like us:
fb-share-icon