Στα σκαριά ηλεκτροφωτισμός σε όλη την έκταση του Δήμου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Εισήγηση Δημάρχου Χίου Χίου κ. Σταμάτη Κάρμαντζη από τη σημερινή συνέντευξη τύπου με θέμα τις αλλαγές στον τομέα του Ηλεκτροφωτισμού:
Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα θα ήθελα να σας ενημερώσω ότι ο Δήμος Χίου
είναι έτοιμος να προχωρήσει σε ένα ιδιαίτερα σημαντικό έργο – τομή για τον τομέα
του ηλεκτροφωτισμού σε όλη την έκταση του Δήμου μας. Ειδικότερα, πρόκειται να
προβεί σε διεξαγωγή Διεθνούς Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για τη σύναψη
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), για την “Ενεργειακή Αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με
εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο Χίου”.
Ο προϋπολογισμός ανέρχεται στα 8.777.302.82€ με ΦΠΑ με Ημερομηνία
λήξης υποβολής προσφορών 21/02/2022 (υπολογίζεται βέβαια ότι θα δοθεί έκπτωση
της τάξης του 15% με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία της αγοράς).
Αξίζει να αναφερθεί ότι τα Φωτιστικά Σημεία που χρήζουν ενεργειακής Αναβάθμισης
αντιστοιχούν σε 17.131τεμ., ενώ 598 Πίνακες Διανομής (μετρητες/«ρολόγια») θα
αναβαθμιστούν με την εγκατάσταση σε όλους έξυπνου «συστήματος Τηλεελέγχου-
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας».
Εντυπωσιακά είναι και τα δεδομένα που αφορούν στην Ετήσια Ενεργειακή
Κατανάλωση του Υφιστάμενου Δικτύου Δημοτικού Φωτισμού του Δήμου, αφού
τώρα ανέρχεται στις 5.546.065,30 kWh, και η αντίστοιχη του Νέου Συστήματος
εκτιμάται στις 1.600.175,80 kWh (εξοικονόμηση της τάξεως του 71,15%).
Ακολούθως, τo Παρόν ετήσιo κόστος ανέρχεται στα 887.370,45€ (μόνο κόστος
ρεύματος και όχι ανταλλακτικα-εργατοώρες κτλ) ενώ με το νέο Σύστημα θα έχει
μείωση κατά 71%.
Ο Ανάδοχος που θα προκύψει από τη διαδικασία θα είναι υπόχρεος για τη 12ετή
συντήρηση του Δικτύου Οδικού Φωτισμού, ενώ ο Δήμος μας, δεν θα επιβαρύνεται με
δανεισμό και θα λαμβάνει μέρος του οφέλους από την Εξοικονόμηση Ενέργειας. Σε
αυτό το πλαίσιο, ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος είναι ότι κάθε διετία θα
διεξάγονται μετρήσεις Λαμπρότητας – Φωτεινότητας, ώστε να υπάρχει διατήρηση
των αρχικών παραδοχών και στο τέλος της 12ετίας, ο Δήμος θα παραλάβει ένα
πλήρες Σύστημα και καινούργιο Εξοπλισμό. Επιπλέον, υπάρχει όρος για την απώλεια
της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των
προσφερόμενων φωτιστικών σωμάτων, όπου αναφέρει ότι δε θα πρέπει να ξεπερνά το
30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής. Τέλος, εξαιρετικά καινοτόμα κρίνεται
και η χρήση Τηλεελέγχου στους Πίνακες Διανομής, αφού και ο εργολάβος και ο
Δήμος θα γνωρίζει αμέσως αν κάποιο φωτιστικό έχει βλάβη και θα το αντικαθιστά
άμεσα. Το εκτιμώμενο Χρονοδιάγραμμα (οι χρόνοι είναι μεγάλοι λόγω του διεθνούς
διαγωνισμού) είναι το ακόλουθο:
o Διαγωνισμός 21/02/2022
o Ανάδειξη Προσωρινού Ανάδοχου 21/04/2022
o Υπογραφή Σύμβασης 10/06/2022
o Πλήρης Λειτουργία του Έργου 10/12/2022
Στο σημείο αυτό θα ήθελα να απευθύνω θερμές ευχαριστίες σε όλους όσοι
συνέδραμαν για το σημαντικό αυτό έργο. Ειδικότερα, στους Αντιδημάρχους αλλά και
τους Υπηρεσιακούς μας παράγοντες που καθένας από τη θέση ευθύνης του αλλά και
όλοι μαζί έδωσαν ακόμη μία φορά τον καλύτερό τους εαυτό για να προχωρήσει το
έργο αυτό.
Η Χίος αλλάζει μέρα με τη μέρα, με όραμα και αγώνα βελτιώνουμε τις
υποδομές της, τολμάμε να προβούμε σε καίριες αλλαγές, προχωράμε αποφασιστικά
για τους δημότες μας στο μέλλον. Χτίζουμε τη Νέα Χίο για τον τόπο μας και τους
ανθρώπους μας.
ΦΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ

 Please follow and like us:
fb-share-icon