28 εκατ. ευρώ για τα σχολεία στους δήμους- Η κατανομή σε Χίο,Ψαρά, Οινούσσες


Με εντολή του υπουργού Εσωτερικών Τάκη Θεοδωρικάκου εκδόθηκε η απόφαση με την οποία κατανέμονται από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους, 28.050.000,00€ σε όλους τους Δήμους της Χώρας, προς κάλυψη λειτουργικών αναγκών των σχολείων πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητάς τους.

Στην Χίο  το ποσό είναι 154.350€, στα Ψαρά 3970,00 Ε και στις Οινούσσες 5.530€

Η κατανομή αφορά τους 332 Δήμους της χώρας:

330 58508 ΟΙΝΟΥΣΣΩΝ ΧΙΟΥ 5.530,00
331 58509 ΧΙΟΥ ΧΙΟΥ 154.350,00
332 58510 ΗΡΩΙΚΗΣ ΝΗΣΟΥ ΨΑΡΩΝ ΧΙΟΥ 3.970,00
Please follow and like us:
fb-share-icon