Με προσμονή να γνωρίσουμε από κοντά τη σπουδαία αυτή μουσικό
Η Φαίδρα Γιαννέλου είναι η νέα μαέστρος της Χορωδίας Χίου από τον Ιούλιο του 2020. Ευχόμαστε
σύντομα η Χορωδία Χίου να μπορεί να συνεχίσει απρόσκοπτα το έργο της, με την άρση των
απαγορευτικών μέτρων λόγω της πανδημίας, και να δώσει την ευκαιρία στο χιακό κοινό να γνωρίσει από
κοντά τη σπουδαία αυτή μουσικό.

 Please follow and like us: