Προσλήψεις στην Μετάδραση
Στο πλαίσιο της δράσης Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων η ΜΕΤΑδραση αναζητά κοινωνικούς επιστήμονες, με έδρα την Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, για περιστασιακή απασχόληση στο πλαίσιο εξωτερικής συνεργασίας.

 

Περιγραφή δράσης:

Κατόπιν αιτήματος του Εθνικού Κέντρου Κοινωνικής Αλληλεγγύης και εισαγγελικών διατάξεων, οι κοινωνικοί επιστήμονες συνοδεύουν παιδιά με παρουσία διερμηνέων από επισφαλείς συνθήκες προς δομές φιλοξενίας που βρίσκονται σε διάφορα σημεία της Ελλάδας.

 

Απαιτούμενα προσόντα:

• Πτυχίο κοινωνικών επιστημών
• Άδεια ασκήσεως επαγγέλματος όπου αυτή απαιτείται
• Προϋπηρεσία σε γνωστικό αντικείμενο το οποίο αφορά το προσφυγικό ή την παιδική προστασία
• Άριστη γνώση Αγγλικών
• Ικανότητα οργάνωσης, προγραμματισμού
• Καλή γνώση χειρισμού Η/Υ
• Ομαδικό Πνεύμα
• Επικοινωνιακές δεξιότητες
• Δυνατότητα μετακίνησης εκτός έδρας για πάνω από 24 ώρες

 

Yποβολή δικαιολογητικών:

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν το βιογραφικό τους σημείωμα συνοδευόμενο από επιστολή εκδήλωσης ενδιαφέροντος στην ηλεκτρονική διεύθυνση hr@metadrasi.org αναφέροντας στο θέμα τον κωδικό ¨Συνοδείες Ασυνόδευτων Ανηλίκων 2020¨ μέχρι την Δευτέρα 28 Δεκεμβρίου 2020.

Η ΜΕΤΑδραση παρέχει ίσες ευκαιρίες απασχόλησης και απαγορεύει τις διακρίσεις στην απασχόληση λόγω φυλής, φύλου, χρώματος, θρησκείας, σεξουαλικού προσανατολισμού, ηλικίας, οικογενειακής κατάστασης ή αναπηρίας.

 Please follow and like us:
fb-share-icon