Πως θα εξυπηρετηθείτε από το Λιμενικό ταμείο
Σύμφωνα με τις Διατάξεις της Απόφασης υπ’
Αριθμ.Δ1α/Γ.Π.οικ.69863/ΦΕΚ4829/2.11.2020 Τεύχος Β’, στα πλαίσια των
έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 και με γνώμονα την προάσπιση των πολιτών
από την εξάπλωση του κορονοϊού ο τρόπος λειτουργίας του Δημοτικού Λιμενικού
Ταμείου Χίου θα έχει ως εξής:
Σε ό,τι αφορά στις υπηρεσίες του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Χίου, απαιτείται
η τηλεφωνική επικοινωνία στο 22710 22770 και 22710 23237, προκειμένου να
αξιολογείται το αίτημα και να αποφεύγεται η μετάβαση στο χώρο. Οι Υπάλληλοι θα
δίνουν τις απαραίτητες πληροφορίες και όπου δύναται, η εξυπηρέτηση θα
παρέχεται τηλεφωνικά.
Αιτήματα επίσης μπορούν να αποσταλούν στο email του Δ.Λ.Τ. Χίου:
dltxiou@gmail.com.
Περιορίζονται οι ώρες εξυπηρέτησης κοινού από την Υπηρεσία μας, ύστερα
από τηλεφωνική επικοινωνία μόνο με ραντεβού και αυστηρώς μεταξύ 9.00 με
13.00 για τις εξαιρετικές περιπτώσεις όπου η φυσική παρουσία κρίνεται
απαραίτητη.
Όσο αφορά τακτοποιήσεις οφειλών των πολιτών, οι καταθέσεις θα γίνονται
αποκλειστικά μέσω τραπέζης και ύστερα από τηλεφωνική ενημέρωση της
Υπηρεσίας στον λογαριασμό του ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΛΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΧΙΟΥ που
βρίσκεται στην ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ και είναι: IBAN
GR4201104900000049000342409

Για το Δ.Λ.Τ. Χίου
Ο Πρόεδρος του Δ.Λ.Τ. Χίου
Ζωάνος Κυριάκος

 Please follow and like us:
fb-share-icon