Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Ανακοίνωση προκήρυξης θέσεων στην Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της Αεροπλοΐας (EASA)
Σύμφωνα με το Α.Π.1792/14-03-2022 έγγραφο της Μόνιμης Ελληνικής
Αντιπροσωπείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (Μ.Ε.Α. ΕΕ), η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Ασφάλειας της
Αεροπλοΐας (EASA) δημοσιεύει τις ακόλoυθες προκηρύξεις θέσεων με στοιχεία:
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΘΕΣΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ
ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ
EASA/AD/2022/001
Medical Expert (Flight Standards Directorate/
Air Crew & Medical Department)
06-04-2022
(23.55 ώρα Κολωνίας)
EASA/AD/2022/002
ATM/ANS Expert (Executive Directorate/ Air
Traffic Department-ATM Standards &
Implementation)
06-04-2022
(23.55 ώρα Κολωνίας)
2
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
H Προϊσταμένη του Τμήματος
Γραμματείας και Παροχής Πληροφοριών
Του Υπουργείου Εσωτερικών
Μαρίνα Χρύση
Πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της ανωτέρω Ευρωπαϊκής
Υπηρεσίας:
https://www.easa.europa.eu
Επίσης η παρούσα προκήρυξη δημοσιεύεται στην ηλεκτρονική σελίδα του Υπουργείου
Εσωτερικών στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.ypes.gr/anthropino-dynamiko-dimosioy-tomea/category–
prosopiko/category–proslipseis
Σημειώνεται ότι οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικώς
απευθείας στην ως άνω Υπηρεσία.
Η ΑναπλPlease follow and like us:
fb-share-icon