Προκήρυξη θέσεων Μεταπτυχιακών φοιτητών στο ΔΠΜΣ «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας”

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

«ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΟΡΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ»

 

 

 

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών & Επιχειρήσεων Φιλοξενίας” του Πανεπιστημίου Αιγαίου, προκηρύσσει θέσεις μεταπτυχιακών φοιτητών και φοιτητριών για το ακαδημαϊκό έτος 2022-23 και σας καλεί σε διαδικτυακή παρουσίαση την Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:00 – 20:00.

Σας προσκαλούμε σε διαδικτυακή παρουσίαση του Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών «Στρατηγική Διοίκηση Τουριστικών Προορισμών και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας» του Πανεπιστημίου Αιγαίου την ερχόμενη Δευτέρα 6 Ιουνίου 2022 και ώρες 18:00 – 20:00. Μετά την παρουσίαση του προγράμματος από τους/τις διδάσκοντες/ουσες θα ακολουθήσει συζήτηση με τους/τις συμμετέχοντες/ουσες σχετικά με το πρόγραμμα σπουδών και τις ακαδημαϊκές/επαγγελματικές προοπτικές που αυτό δημιουργεί.

Συμμετοχή μέσω Zoom Meeting: Topic: MSc in Tourism Webinar Time: Jun 6, 2022 06:00 PM Athens Join Zoom Meeting https://aegean-gr.zoom.us/j/91562298933 Meeting ID: 915 6229 8933 …………………………………………………………………………………… Εκ μέρους του Διευθυντή του ΔΠΜΣ Καθηγητή Δρ Ανδρέα Παπαθεοδώρου

Σκοπός του Δ.Π.Μ.Σ. είναι η εκπαίδευση και η συστηματική εξειδίκευση των φοιτητών και φοιτητριών πάνω στον τουρισμό και ειδικότερα σε θέματα στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης και διοίκησης μονάδων φιλοξενίας. Μέσα από τη μελέτη και τη διεπιστημονική ανάλυση των θεωρητικών και εμπειρικών προσεγγίσεων των διαφόρων επιστημονικών κλάδων όπως είναι τα Οικονομικά, η Κοινωνιολογία, η Κοινωνική Ανθρωπολογία, η Διοίκηση Επιχειρήσεων, οι Επιστήμες του Περιβάλλοντος, η Περιφερειακή Ανάπτυξη, η Πληροφορική και το Μάρκετινγκ, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες αποκτούν το απαραίτητο θεωρητικό υπόβαθρο προκειμένου να αντιληφθούν την πολυπλοκότητα και τη συνθετότητα του τουριστικού φαινομένου, διευρύνοντας τις γνώσεις τους, οξύνοντας την κριτική τους ικανότητα, διαμορφώνοντας μια πολύ-επιστημονική άποψη για τα τουριστικά θέματα και θέτοντας τις βάσεις για περαιτέρω ακαδημαϊκή και επαγγελματική ανέλιξη.

 

Το Δ.Π.Μ.Σ. παρέχει τις ακόλουθες Κατευθύνσεις: «Στρατηγική Τουριστικής Ανάπτυξης» και «Διοίκηση Φιλοξενίας-Hospitality», με χρονική διάρκεια φοίτησης τρία (3) ακαδημαϊκά εξάμηνα. Τα μαθήματα πραγματοποιούνται με συνδυασμό εξ αποστάσεως και δια ζώσης εκπαίδευσης.

 

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος «ΝΑΥΤΙΛΟΣ» του Πανεπιστημίου Αιγαίου στη διεύθυνση: https://nautilus.aegean.gr/, μέχρι την Τετάρτη 15 Ιουνίου 2022 και ώρα 23:59.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να απευθύνονται στη γραμματεία του Δ.Π.Μ.Σ., κα. Ευαγγελία Γεραζούνη (2271035322, MScTourism_Gram@chios.aegean.gr)  και στον ιστότοπο https://tourism-pms.aegean.gr .

 

 

Εκ μέρους του Διευθυντή του Δ.Π.Μ.Σ.

Καθηγητή, Δρ. Ανδρέα Παπαθεοδώρου

 Please follow and like us:
fb-share-icon