Στο 0,79% του πληθυσμού οι διαμένοντες στα νησιά του Β. Αιγαίου

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Στο 0,79% του πληθυσμού οι διαμένοντες στα νησιά του Βορείου Αιγαίου – Μείωση κατά 80% σε σχέση με τον Μάιο του 2021 

                                                          Ν. Μηταράκης: “Αποσυμφορούμε -συστηματικά και αποτελεσματικά- τα νησιά, τις πόλεις και τις γειτονιές μας” 

 

Μείωση κατά 80% σε σχέση με τον Μάιο του 2021, παρουσιάζει ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στα νησιά. Η μεγαλύτερη μείωση καταγράφεται στους διαμένοντες στην Χίο, η οποία είναι της τάξης του 85% και ακολουθεί η Λέσβος με 82%, η Σάμος με 79%, η Κως με 27%, και η Λέρος με 21%. Ο αριθμός των διαμενόντων στα νησιά τον Μάιο του 2022 διαμορφώνεται στους 2.062 αιτούντες άσυλο ενώ τον Απρίλιο του 2022 διέμεναν 2.315 άτομα και τον Μάιο του 2021 διέμεναν συνολικά 10.289. 

Αξίζει να σημειωθεί η σημαντική αποσυμφόρηση στα νησιά του Βόρειου Αιγαίου, καθώς οι διαμένοντες αποτελούν πλέον το 0,79% του πληθυσμού (απογραφή 2011) ενώ τον αντίστοιχο μήνα του 2021 αποτελούσαν το 4,89%.  

Ο αριθμός των διαμενόντων στην ενδοχώρα κατά τον Μάιο του 2022 παρουσιάζει μείωση κατά 54% σε σχέση με τον Μάιο του 2021. Επιπλέον, ο αριθμός των συνολικά διαμενόντων στην Επικράτεια κατά τον Μάιο του 2022 παρουσιάζεται μειωμένος κατά 60% σε σχέση με τον Μάιο του 2021. Υπογραμμίζεται ότι σε όλη την επικράτεια οι διαμένοντες στις Δομές, στα ΚΥΤ και στα διαμερίσματα του ΕΣΤΙΑ αποτελούν κατά μέσο όρο το 0,20% του πληθυσμού βάσει τις απογραφής του 2011.  

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο του Μαϊου, οι ροές αφίξεων κατά το 1ο πεντάμηνο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 36% σε σχέση με το 1ο πεντάμηνο του 2021. Αναλυτικότερα στα νησιά η αύξηση είναι 53% και στο Φυλάκιο της τάξεως του 26%. Οι ροές αφίξεων κατά τον Μάιο του 2022 παρουσιάζονται αυξημένες κατά 96% σε σχέση με τον Μάιο του 2021.  

Οι αιτήσεις ασύλου τον Μάιο του 2022 ήταν αυξημένες κατά 36% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022 ενώ οι προ-καταγραφές αυξημένες κατά 2%. 

Οι εκκρεμότητες στον Α και Β βαθμό παρουσιάζουν την παρακάτω εικόνα συγκρίνοντας τον Μάιο του 2022 σε σχέση με τον Μάιο του 2021: Συνολική μείωση 56% και αναλυτικότερα, οι εκκρεμότητες των Προ-καταγραφών μειώθηκαν κατά 73%, οι εκκρεμείς αποφάσεις Α΄ βαθμού μειώθηκαν κατά 57% ενώ οι εκκρεμείς Αποφάσεις Β΄ Βαθμού αυξήθηκαν κατά 48%. 

Στη σύγκριση του Μαΐου του 2022 με τον Απρίλιο του 2022 η συνολική μείωση των εκκρεμοτήτων είναι 10% και αναλυτικά οι εκκρεμότητες των Προ-καταγραφών παρουσίασαν αύξηση 9%, οι εκκρεμείς αποφάσεις Α΄ βαθμού μειώθηκαν κατά 13% και οι εκκρεμείς Αποφάσεις Β΄ Βαθμού μειώθηκαν κατά 7%. 

Συνολικά, κατά το 1ο Πεντάμηνο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 3.364 αποχωρήσεις έναντι 4.051 αφίξεων. Τον Μάιο του 2022 πραγματοποιήθηκαν 823 αποχωρήσεις έναντι 1.015 αφίξεων. 

Αναφορικά με τις άδειες διαμονής Πολιτών Τρίτων Χωρών σε ισχύ τον Μάιο του 2022, αυτές ανέρχονται σε 635.287 μειωμένες κατά 3% σε σχέση με τον Μάιο του 2021 και μειωμένες κατά 1,23% σε σχέση με τον Απρίλιο του 2022.  

Οι τρεις κορυφαίες χώρες προέλευσης πολιτών τρίτων Χωρών με άδειες  Διαμονής σε ισχύ είναι Αλβανία σε ποσοστό 61,6%, η Γεωργία 4,5% και ακολουθεί η Κίνα σε ποσοστό 4,2%. 

Από τις 50.749 αιτήσεις χορήγησης αδείας διαμονής που κατατέθηκαν το διάστημα Μάιος 2021 – Μάιος 2022 έχει εκδοθεί συνολικά το 38% που αντιστοιχεί σε 19.458 αρχικές άδειες διαμονής. 

Από τις 198.770 αιτήσεις που κατατέθηκαν για ανανέωση άδειας διαμονής το διάστημα Μάιος 2021 – Μάιος  2022 έχει ανανεωθεί συνολικά το 34% που αντιστοιχεί σε 67.680 ανανεώσεις άδειών διαμονής. 

Συνολικά έχουν κατατεθεί το διάστημα Μάιος 2021 – Μάιος 2022, 249.519 αιτήματα (χορήγησης και ανανέωσης) και από αυτά για το 34,9% έχουν εκδοθεί αποφάσεις άδειας  διαμονής, για το 1,8% απορριπτικές αποφάσεις, ενώ το 63,2% εκκρεμεί. 

Οι συνολικές άδειες διαμονής μόνιμου επενδυτή (αρχικές και ανανεώσεις) που ισχύουν τον Μάιο του 2022 ανέρχονται σε 11.189. Οι 9.910 (ποσοστό 89%) αφορούν αρχικές χορηγήσεις και οι 1.279 (ποσοστό 11%) αφορούν ανανεώσεις.  

Η κύρια χώρα προέλευσης των επενδυτών στη χώρα μας είναι οι υπήκοοι Κίνας, σε ποσοστό 64,5% και ακολουθούν κατά πολύ μικρότερα μεγέθη οι υπήκοοι Τουρκίας  (6,3%) και Ρωσίας (6,1%). 

Τον Μάιο  του 2022 είχαμε 8.699  αφίξεις Ουκρανών (από αέρος και ξηράς) όπου το 19% αφορά ανήλικους, το 28% προέρχεται από την ηλικιακή ομάδα 18-34 έτη και το 53% από την ηλικιακή ομάδα 35+ έτη. Συνεπώς είχαμε 1.662 αφίξεις ανηλίκων (19%) και 7.037 αφίξεις ενηλίκων (81%). 

Οι συνολικές αφίξεις από τα εναέρια σύνορα ήταν 2.343 (27%) ενώ από τα χερσαία 6.356 (73%). Συνολικά οι αφίξεις εκτοπισθέντων Ουκρανών  για τον μήνα Μάιο ήταν αυξημένες κατά 12% σε σχέση με τον Απρίλιο. 

Από την έναρξη της κρίσης στην Ουκρανία μέχρι τις 31/05/2022 έχουν αφιχθεί 32.589 Ουκρανοί. Συνολικά μέχρι 31/05/2022 έχουν υποβληθεί 16.237 ηλεκτρονικές αιτήσεις και έχουν εκδοθεί 14.764 Άδειες Προσωρινής Προστασίας. 

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, προέβη στην ακόλουθη δήλωση: 

“Συνεχίζουμε να εφαρμόζουμε μια αυστηρή, αλλά δίκαιη μεταναστευτική πολιτική. Μια πολιτική που οδήγησε στην ανάκτηση του ελέγχου και της εμπιστοσύνης των τοπικών κοινωνιών. Σήμερα, ο αριθμός των διαμενόντων στις νησιωτικές δομές φιλοξενίας βαίνει διαρκώς μειούμενος, ενώ το ίδιο ακριβώς παρατηρείται στις δομές της ενδοχώρας και τα διαμερίσματα του προγράμματος “ESTIA”.  

Αποσυμφορούμε -συστηματικά και αποτελεσματικά- τα νησιά, τις πόλεις και τις γειτονιές μας. Πλέον, έμφαση δίνουμε στην Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη, όπως έχουμε δεσμευθεί”. 

                                                                                                                                                                                                                           Tuesday 21 June 2022 

                                                                                        

                  

                              Percentage of 0.79% of the population living in the islands of the North Aegean are migrants- Reduction by 80% compared to May 2021 in all islands 

                                                    N. Mitarakis: “We decongest – systematically and effectively – our islands, cities and neighborhoods”

 

Reduction by 80% compared to May 2021, shows the number of total migrants on the islands. The largest decrease is recorded in the residents of Chios, which is of the order of 85%, followed by Lesvos with 82%, Samos with 79%, Kos with 27%, and Leros with 21%. The number of people living on the islands in May 2022 is 2,062 asylum seekers, while in April 2022 there were 2,315 people and in May 2021 there were a total of 10,289.

It is worth noting the significant decongestion in the islands of the North Aegean, as the migrants now constitute 0.79% of the population (2011 census) while in the corresponding month of 2021 they constituted 4.89%.T 

The number of inland refugees in May 2022 shows a decrease of 54% compared to May 2021. In addition, the total number of residents in the Territory in May 2022 is reduced by 60% compared to May 2021 It is emphasized that throughout the territory the residents of centers, the KYT and the apartments of ESTIA constitute on average 0.20% of the population according to the 2011 census.  

According to the newsletter of May, the flows of arrivals in the first five months of 2022 are increased by 36% compared to the first five months of 2021. More specifically in the islands the increase is 53% and at the Filakio of 26%. Arrival flows in May 2022 are increased by 96% compared to May 2021.

 

Asylum applications in May 2022 increased by 36% compared to April 2022 while pre-registrations increased by 2%.

 

The pending grades A and B present the following picture comparing May 2022 with May 2021: Total decrease of 56% and more specifically, the pending of the Pre-registrations decreased by 73%, the pending decisions of grade A decreased by 57% while the pending BD Decisions increased by 48%.

 

In the comparison of May 2022 with April 2022 the total reduction of the pending cases is 10% and in detail the pending issues of the Pre-registrations showed an increase of 9%, the pending decisions of the first degree decreased by 13% and the pending Decisions of the Second Degree decreased by 7%.

 

In total, during the first five months of 2022, 3,364 departures were made against 4,051 arrivals. In May 2022, 823 departures took place against 1,015 arrivals. 

Regarding the residence permits of Third Country Citizens in force in May 2022, they amount to 635,287 reduced by 3% compared to May 2021 and reduced by 1.23% compared to April 2022. 

The top three countries of origin of third-country nationals with valid residence permits are Albania with 61.6%, Georgia with 4.5%, followed by China with 4.2%.

 

Of the 50,749 residence permit applications submitted between May 2021 and May 2022, a total of 38% has been issued, corresponding to 19,458 initial residence permits. 

From the 198,770 applications submitted for renewal of residence permit in the period May 2021 – May 2022, a total of 34% has been renewed, which corresponds to 67,680 renewals of residence permits. 

A total of 249,519 applications (granting and renewal) have been submitted between May 2021 and May 2022, of which 34.9% have issued residence permit decisions, 1.8% have rejected decisions, while 63.2% are pending. 

The total residence permits of permanent investors (initials and renewals) valid in May 2022 amount to 11,189. 9,910 (89%) are for initial loans and 1,279 (11%) are for renewals. 

The main country of origin of investors in our country are the citizens of China, at a rate of 64.5%, followed by the citizens of Turkey (6.3%) and Russia (6.1%). 

In May 2022 we had 8,699 arrivals of Ukrainians (by air and land) where 19% are minors, 28% come from the age group 18-34 years and 53% from the age group 35+ years. We therefore had 1,662 arrivals of minors (19%) and 7,037 arrivals of adults (81%).

 

The total arrivals from the air border were 2,343 (27%) while from the land border 6,356 (73%). Overall, arrivals of displaced Ukrainians in May were 12% higher than in April.

 

Since the beginning of the crisis in Ukraine until 31/05/2022, 32,589 Ukrainians have arrived. A total of 16,237 electronic applications have been submitted by 31/05/2022 and 14,764 Temporary Protection Permits have been issued. 

The Minister of Migration and Asylum, Mr. Notis Mitarachi, made the following statement:

 

“We continue to pursue a strict but fair migration policy. A policy that led to the recovery of control and trust of local communities. Today, the number of refugees is constantly decreasing, while the same is observed in the inland centers and the apartments of the “ESTIA” program. 

We decongest – systematically and effectively – our islands, cities and neighborhoods. Now, we give emphasis to Athens and Thessaloniki, as we have promised “. 

 

Γραφείο Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου

 Please follow and like us:
fb-share-icon