ΕΜΧ: Πρόσληψη στη Διεύθυνση Πωλήσεων

Το ιδιωτικό ΚΤΕΟ Χίου ενημερώνει ότι το κράνος και η ζώνη σώζουν ζωές
Το Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου στην υπ’
αριθμ.2007/18-05-2021 συνεδρίασή του αποφάσισε να προκηρύξει μία (1)
θέση για την Πρόσληψη στελέχους στη Διεύθυνση Πωλήσεων.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσκομίσουν τα βιογραφικά τους έως τη
Κυριακή 13 Ιουνίου 2021 στα Γραφεία της Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου,
στην οδό Κωνσταντίνου Μονομάχου 1 ή να τα αποστείλουν στην ηλεκτρονική
Διεύθυνση: iparthenidou@gummastic.gr (τηλέφωνο επικοινωνίας:
2271021001#204 κα Ε. Παρθενίδου).
Απαραίτητα προσόντα:
– Πανεπιστημιακό πτυχίο
– Τουλάχιστον 5 χρόνια προϋπηρεσίας σε Τμήμα ή Διεύθυνση Πωλήσεων
ελληνικής ή αλλοδαπής εταιρείας.
– Άριστη γνώση ξένων γλωσσών: Αγγλικά
– Επιθυμητή η γνώση δεύτερης ή και τρίτης ξένης γλώσσας
– Επιθυμητός μεταπτυχιακός τίτλος σπουδών
Τα κύρια καθήκοντα της θέσης αφορούν σε ανάπτυξη πωλήσεων,
διεκπεραίωση εξαγωγών και εξυπηρέτηση πελατών.Please follow and like us:
fb-share-icon