Σημαντικό ποσό της τάξεως των 3.125.000 € για μελέτες στην Περιφερειακή Ενότητα Χίου από το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα


3.125.000 € για μελέτες στην Περιφερειακή Ενότητα
Χίου από το Ετήσιο Τεχνικό Πρόγραμμα Π.Β.Α 2020
Πέρα από τα εκτελούμενα έργα σε όλη την Π.Ε. Χίου για τα οποία
έχουμε ήδη ενημερώσει, στο πλαίσιο του Τεχνικού Προγράμματος 2020
(με χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους : Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων και Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους) για την Περιφέρεια
εγκρίθηκαν στη συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου της 27 ης
Μαΐου 2020, οι ακόλουθες σημαντικές για τα νησιά μας μελέτες.
Εστιάζουμε στην χρηματοδότηση των μελετών γιατί η ολοκλήρωσή τους
είναι απαραίτητη προϋπόθεση για ωρίμανση και υλοποίηση έργων
ουσίας για τη Χίο.
Νέες μελέτες για ωρίμανση και χρηματοδότηση έργων σε επόμενη
φάση
 Ολοκληρωμένη μελέτη για την αντιμετώπιση κατολισθητικών
φαινομένων σε τμήματα του επαρχιακού οδικού δικτύου στο νησί
της Χίου – 200.000
 Μελέτη βελτίωσης οδικού τμήματος παράκαμψης Μιλιγκά –
355.000
 Μελέτη βελτίωσης της επαρχιακής οδού Πυργί – Εμπορειός –
513.000

 Μελέτη βελτίωσης της επαρχιακής οδού Θολοποτάμι – Αγ,
Γεώργιος – Αυγώνυμα – 620.000
 Μελέτη αποκατάστασης Ιεράς Μονής Κοιμήσεως Θεοτόκου
Ψαρών – 80.000
 Μελέτη βελτίωσης ισόπεδων κόμβων Εθνικού και Επαρχιακού
οδικού δικτύου – 285.000
 Μελέτη ισόπεδου κόμβου για την είσοδο- έξοδο στον Κρατικό
Αερολιμένα «Όμηρος» – 80.000
Μελέτες ωρίμανσης για ένταξη έργων στην επόμενη Προγραμματική
Περίοδο – 2021-2027
 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας & διευθέτησης χειμάρρων
στις πληγείσες περιοχές από τις πυρκαγιές 2012 και 2016 (μελέτη
ΕΚΠΑ) – 248.000
 Μελέτη αντιπλημμυρικής προστασίας και διευθέτησης
χειμάρρων Κεντρικής και Βόρειας Χίου – 186.000
 Μελέτη σύνδεσης παράκαμψης πόλης Χίου με επαρχιακή οδό
Χίου – Βολισσού – 248.000
 Μελέτη βελτίωσης τμήματος εθνικής οδού από Μυρσινίδι έως
Θόλος – 310.000

Από το Γραφείο Τύπου
της Περιφερειακής Ενότητας Χίου
Please follow and like us:
fb-share-icon