3.000 Προσλήψεις σε δημόσιους φορείς με μισθό έως €1.140/μήνα

Σε τελική φάση επεξεργασίας από το υπουργείο Εργασίας βρίσκεται,  ο Β’ κύκλος του προγράμματος απασχόλησης πτυχιούχων ΑΕΙ-ΤΕΙ, που αφορά την πρόσληψη 3.000 ανέργων μέσω ΟΑΕΔ.

Το πρόγραμμα  καλύπτει 3.000 άνεργους πτυχιούχους ΑΕΙ και ΤΕΙ, ηλικίας 22-29 ετών, οι οποίοι θα απασχοληθούν σε υπουργεία και εποπτευόμενους δημόσιους φορείς

Δικαίωμα αιτήσεων συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

-Μόνο οι εγγεγραμμένοι άνεργοι στο μητρώο του ΟΑΕΔ, οι οποίοι είναι κάτοχοι πτυχίου ΑΕΙ – ΤΕΙ

-Άνεργοι ηλικίας 22 έως 29 ετών οι οποίοι δεν συμμετέχουν σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή κατάρτισης ούτε απασχολούνται με οποιονδήποτε τρόπο

Η συνολική διάρκεια απασχόλησης των ωφελουμένων ορίζεται στους 12 μήνες.

Οι ακαθάριστες μηνιαίες αμοιβές των ωφελουμένων, ανέρχονται: α) για την κατηγορία ΠΕ έως 1.040 ευρώ και β) για την κατηγορία ΤΕ, έως 990 ευρώ.

Για τους ωφελούμενους οι οποίοι διαθέτουν μεταπτυχιακό ή διδακτορικό τίτλο σπουδών, οι ανωτέρω αμοιβές προσαυξάνονται μηνιαίως κατά 50 ευρώ ή 100 ευρώ αντίστοιχα.

 

Please follow and like us: